A do të ketë regjistrim të popullsisë në komunat veriore sivjet?

Megjithëse qeveria e Kosovës thotë se i ka kryer të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe se nuk ka arsye për ta shtyrë regjistrimin e popullsisë në katër komunat veriore, përfaqësuesë lokalë...

Preambula

Në opinion tashmë disa ditë po spekulohet për atë se si Kuvendi Popullor i Republikës së Serbisë në periudhën e ardhshme në rendin e tij të ditës do të mund të...

Pranimi i viktimave të ‘anës tjetër’ – hapi i parë kah pajtimi

Shkuarja në Grackë dhe vendosja e kurorës për viktimat është vepër, e përcjellur me fjalë të keqardhjes dhe ngushëllimit, mirëpo veprimet që kërkohen këtu janë ato që çojnë kah zbardhja e...

Mosveprimi ‘i turpshëm’ i UNMIK-ut ndaj shkeljeve të të drejtave të njeriut

Paneli Këshilldhënës për të Drejtat e Njeriut (PKDNj/HRAP), i pari mekanizëm i tillë, i përbërë nga ekspertë, thotë se ka kryer analiza të detajuara të ankesave të parashtruara për shkeljet e...

Krimet e urrejtjes – histori e shëmtuar e patreguar

Qendra për Paqë dhe Tolerancë u ka rekomanduar aktorëve ndërkombëtarë (OSBE-së, UNMIK-ut dhe EULEX-it) që t’i publikojnë të dhënat për incidentet me motive etnike dhe të mobilizojnë publikun, politikëbërësit, gjyqësorin dhe...

Reparacionet simbolike

Normalizimi i marrëdhënieve me fqinjët nuk mund të bëhet pa u marrë me trashëgiminë e së kaluarës së dhunshme, dhe drejtësia tranzicionale qëndron zakonisht në thelb të politikave të reparacionit. Katër vite...

Brexit – Serbia dhe Kosova

Si do të pasqyrohet ky zhvillim në regjionin tonë? Sigurisht jo në mënyrë pozitive. E dimë fare mirë që për të gjitha vendet përreth ajo Evropë ka qenë ndoshta i vetmi...

Mexha në luginë

Ndërsa Beogradi po përpiqet me këmbëngulje të paraqesë projektin "Lugina e Diellit" si një nevojë reale nga ana tjetër zyrtarët e Prishtinës përpiqen ta paraqesin atë si kolonizim të veriut të...

E drejtë, jo shpërblim

Të argumentuarit se Kosova nuk e meriton liberalizimin e vizave për shkak se është ‘vatër e islamistëve radikalë’ bie poshtë me vetëm një fjali të shkurtër sepse çdo gjë që shtohet...

Lojë e rrezikshme

Shpjegimi i organizatorëve të këtyre protestave se ky vendim është i padrejtë, se i legjitimon vendimet e Millosheviqit, se e pengon zhvillimin ekonomik të komunës me të vërtetë nuk i vlenë...