Çfarë dëshiron znj. Tahiri

Detyrimi për pranimin e legjitimetit të institucioneve kosovare nuk do të sjellë deri tek integrimi de facto. Detyrimi dhe shantazhi me ndalesa mund të sjellë vetëm deri tek një tëhuajsim edhe...

Të dihet kush është popull e kush pushtet (“Tri bileta për Hollivud, pjesa 2”)

Në të 2016-in vit të Zotit ranë kambanat në kambanoren e dotacionit të mbretit Millutin për të shënuar ardhjen e udhëheqësit të madh, kryeministrit teknik, liderit midis më të lartëve. Erdhi...

Arti dhe politika

Shumë regjime politike kanë shfrytëzuar, dhe shfrytëzojne edhe më tej artin për qëllime propagandistike, duke shfrytëzuar me vetëdije artin në formësimin e vetëdijes së popullatës së vet. Nga ana tjetër, të...

Të vetmuar, por të vendosur të mos heqim dorë

Pikërisht sepse besojmë që diskutimi për përgjegjësinë për krimet e kryera në të kaluarën është e vetmja rrugë e drejtë për normalizimin e marrëdhënieve në relacionin Beograd - Prishtinë, ne do...

Drawing rectification

Arti i Vladimir Miladinović-it shihet jo vetëm si “kërkesë etike për drejtësinë (tranzicionale) por edhe një thirrje për forma të reja të subjektivitetit politik të cilat do të lindin me një...

Djalli i mëshirshëm

Nuk ka asgjë të mëshirshme në bomba dhe në luftë. Nuk ka asgjë të mëshirshme as humane në vrasjen e kujtdo qoftë dhe në dëbim. Nuk ka asgjë të mëshirshme në...

Res Britannica

Gjatë këtij muaji kemi qenë dëshmitarë të një ngjarjeje ashtu ta quajmë historike për të gjitha vendet e regjionit – natyrisht bëhet fjalë për vizitën e çiftit mbretëror britanik, Princit trashëgimtar...

Një komunë e re për zhvillim?

Në vend që institucionet e Kosovës të përqëndrohen në riaranzhimin e komunave në dobi të zhvillimit, po mëtohet që të promovohen politika të cilat mund ta dëmtojnë harmoninë në mes të...

Veri – jug (Mitrovicë – Shtërpce)

Cilësia e jetesës dhe ndjenja e lirisë në Mitrovicë dhe Shtërpce dallojnë ndjeshëm. Ky dallim nga viti në vit vetëm sa rritet. Edhe disa fjalë të shkruara për enklavat dhe “mjediset e...

Edhe pas serbëve, serbët

A është me të vërtetë Bashkësia e komunave serbe arsyeja për këto protesta apo fshehet diçka tjetër pas motivit të paraqitur? Jemi dëshmitarë që muajt e fundit po mbahen protesta në Prishtinë....