Përfshirja

Për të gjitha të metat në hartim dhe dykuptimësinë e saj, Marrëveshja e Brukselit ofron një bazë të arsyeshme për të ecur përpara, thot JH. Do të pajtohesha thellësisht se ishte gabim...

Sa kushton liria e lëvizjes?

Artikull mbi debatin ne Qendren e Mediave ne Cagllavice (kosovapress) Liria e Lëvizjes vazhdon të jetë e vështirë edhe pas marrëveshjes së arritur në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë. Madje, taksa që...