FORMËSIMI I SË ARDHMES SË MITROVICËS, NGA THEMELI DREJT KULMIT

Për vite me radhë, vendimet për Mitrovicën janë marrë nga larg, ndërsa komunitetet lokale përfshiheshin shumë pak. Një nismë e re e cila u ndërmor javën e kaluar ka për qëllim...