Kosovski sudovi ne priznaju odluke srpskih, ispaštaju građani

Kosovski sudovi ne priznaju odluke srpskih, zbog čega najviše trpe građani. Problem integrisanog pravosuđa na Kosovu je i nedostatak prevodilaca i ogroman broja sudskih predmeta, kojima preti zastarevanje ili su već zastareli. O tome u intervjuu Radiju Kontakt plus, govori sudija Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljana Stevanović.

0
133

Sudija Osnovnog suda u Kos. Mitrovici Ljiljana Stevanović, kaže u intervjuu Radiju Kontakt plus, da nije ispoštovana odluka prema kojoj je trebao da postoji kontinuitet u priznavanju odluka, koje su donete od strane srpskih sudova i njihova implementacija u okvire kosovskog pravnog sistema.

„Ako je želja onih koji su osmislili projekat integrisanog pravosuđa na Kosovu, da se građanima olakša život, onda su morali da računaju na to da obezbede kontinuitet odluka koje su donete bilo u srpskom bilo u kosovskom pravosuđu,“- smatra Stevanović.

Sa kakvim problemima se suočavaju građani, najbolje pokazuje primer razvoda brakova skolopljenih pred srpskim matičarima.

„Ljudi su se venčali u srpskim institucijama, ljudi i dalje žive ovde ali ne mogu da se razvedu jer im se ne priznaje njihov venčani list odnosno dokumenta koja nije izdala kosovska administracija,“- kaže Stevanović. 

„To priznavanje međusobnih odluka koje su validne je nešto što bi moralo da se uradi što pre, kako bi se ljudima omogućilo da ostvare neke svoje životne potrebe, zbog kojih ovo pravosuđe i postoji i zbog čega smo svi mi tu,“- ističe ona.

Na sledećem linku možete pročitati koji su to još problemi sa kojima se suočavaju građani, pre svega oni sa severa Kosova, nakon integracije srpskih sudija u kosovski pravosudni sistem.

https://www.radiokontaktplus.org/vesti/gradani-i-administrativne-prepreke-na-putu-do-pravde/14350

Sudija Ljiljana Stevanović kaže da ni njene kolege koje rade parnicu nisu u mogućnosti da zakažu suđenja zbog administrativnih barijera.

U tom pravcu navodi da sudije ne mogu zakazati parnicu, jer dokumenta koje stranke imaju, vezano za ostavinu, kupoprodaju i slično, nisu overena u kosovskoj administraciji, odnosno dokumenta su izdata od strane srpskih organa.

Stevanović kaže, da je sve to velika barijera i kočnica za normalan rad i da bi ljudi zaduženi za to, morali da ulože napore u pravcu rešavanja ovog problema.

„Tada bi se mnogo bolje osetio rad pravosuđa ovde, jer krivicu ima određena kategorija ljudi a parnica je nešto sa čim se susreću svi građani, tako da priznavanje dokumenata jednih i drugih i nastvak rada po kosovskom sistemu bi bilo nešto što bi dalo podstrek i boljitak za ljude na ovim prostorima,“- ocenjuje Stevanović.

Integrisane sudije preuzele po skoro 200 predmeta

Po rečima sudije Ljiljane Stevanović, integrisane  srpske sudije su početkom godine preuzele oko 200 predmeta, precizirajući da se radi o starim predmetima.

„Odnos između kolega sudija Albanaca i Srba je zaista izvanredan. Mi smo se mogli držati Briselskog sporazuma i reći mi ćemo da radimo samo predmete u kojima su Srbi. Ali šta postižemo? Naše kolege će ostati zatrpani predmetima, mi manje zatrpani ali doći će trenutak kada će možda biti drugačije i smatrali smo da je to kolegijalno i da uradimo onako kako se dogovorimo. Na kraju nikada jedan papir ne može da uredi odnose onoliko dobro koliko to mogu ljudi koji zajednički rade na jednom istom poslu,“- kaže Stevanović.

Ona ističe da nove predmete koji čekaju na zaduženje ne mogu da preuzmu dok ne bude smanjen broj postojećih predmeta na kojima trenutno rade.

Kao jedan od gorućih problema integrisanog pravosuđa na severu Kosova navodi i problem sa malim brojem prevodilaca i činjenicom da su prevodioci takođe prezatrpani sudskim dokumentima na čijem prevođenju treba da rade.

Intervju sa sudijom Osnovnog suda u Mitrovici Liljanom Stevanović, realizovan je u sklopu projekta „Integracija pravosuđa, šest meseci kasnije, gde smo?“, koji realizuje Radio Kontakt plus, u saradnji sa Centrom za zastupanje demokratske kulture, a koji je podržan od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).


(radiokontaktplus.org, 28/08/2018)

SHARE