Anamari Repić: We forget about people and their lives because of politics

This article was originally produced for and published by Kosovo 2.0. It has been re-published ​here with...

FORMËSIMI I SË ARDHMES SË MITROVICËS, NGA THEMELI DREJT KULMIT

Për vite me radhë, vendimet për Mitrovicën janë marrë nga larg, ndërsa komunitetet lokale përfshiheshin...