U mbajt një takim i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur

0
165

 

Komisioni i Personave të Zhdukur të Qeverisë mbajti një takim pune ku, së bashku me anëtarët e Komitetit, ishin të pranishëm përfaqësues të institucioneve dhe shoqatave familjare, si dhe delegacioni i Kosovës për bisedime me Serbinë lidhur me çështjen e personave të zhdukur.

Gjatë takimit u diskutuan çështje të rëndësishme në përpjekjet institucionale për të zgjidhur rastet e personave të zhdukur, me theks të veçantë në planifikimin e aktiviteteve për periudhën e mbetur të vitit, gjegjësisht vendndodhjet në të cilat do të kryhen gërmimet për testimin në terren.

Anëtarët e Komisionit gjatë takimit diskutuan aktivitetet që janë kryer gjatë tre muajve të fundit, duke theksuar vlerësimin e tetë pikë në tri lokacione të caktuara në territorin e Republikës së Kosovës nëpër tokë ylli radar dhe në dy lokacione në Serbi, si dhe shpërndarjen e familjeve të identifikuara personit të zhdukur për të ri- varrimit, si dhe raste të njeriut mbetet në procesin e ribashkimit, pastaj të fillojë fazën e dytë “e projektit për trajtimin e rrobave dhe artefakteve të KQPZH angazhimi personave të identifikuar që mungojnë për të zbatuar vendimin e Qeverisë për të ripërtërirë në funeralin e ushtarëve të rënë të zonës UÇK-operative të Drenicës, në kompleksin memorial në Marina, si dhe aktivitete të shënuar ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur dhe pjesëmarrje në konferencën rajonale të organizuar nga Bordi rajonale e shoqatave të familjeve të personave të zhdukur në ish-Jugosllavi.

Gjatë takimit u diskutua dhe u vendos për procedurat me qëllim të zbatimit të vendimit të Qeverisë për ndarjen e fondeve për të mbështetur shoqatat e familjeve të personave të zhdukur.

U vendos gjithashtu të fillonin procedurat e regjistrimit për dy raste të reja të personave të zhdukur, të iniciuara nga kërkesat familjare.

Në mbështetje të kërkesave të përfaqësuesve të shoqatave familjare në Komision, përkatësisht në zgjidhjen e problemeve të familjeve të paraqitura gjatë takimit, anëtarët e Komisionit vlerësuan intensifikimin e nevojshëm të përfshirjes dhe bashkëpunimit ndërinstitucional në këtë proces.

(kryeministri-ks.net, 27/09/2018)

SHARE