U Odeljenju Apelacionog suda rade samo na predmetima iz 2018. godine

0
174

Dok većina sudova na Kosovu muku muči sa velikim brojem predmeta, koji po više godina čekaju kako bi došli u ruke sudija, Odeljenje Apelacionog suda u Kos. Mitrovici ima sasvim suprotan problem – mali broj sudskih predmeta.

Odeljenje Apelacionog suda u Mitrovici proizvod je Briselskog sporazuma. Nadležno je za četiri opštine na severu Kosova i šest opština na jugu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom.

Rukovodilac ovog odeljenja je sudija Milan Bigović. On u intervjuu Radiju Kontakt plus kaže da su im odlukom nadležnih u Prištini dodeljeni i da rade samo na predmetima iz ove godine.

„Stav je iz Prištine, za sada, da se rade samo predmeti koji su u 2018. godini pristigli u Apelacioni sud i samo nam se ti predmeti dostavljaju da radimo u okviru nadležnosti za koju smo određeni, to je vrlo mali broj predmeta,“- kaže Bigović.

On smatra da su mogli i trebali da preuzmu i starije predmete koji se već nalaze u Apelacionom sudu u Prištini.

„Smatram da smo trebali da dobijemo sve te predmete, da se napravi presek, preuzmemo predmete i rešavamo. Međutim ne, stav je ljudi u Prištini  da radimo samo predmete koji su u pristigli u 2018. godini i krivične i građanske i zato nemamo dovoljno predmeta,“- navodi Bigović.

Odeljenje Apelacionog suda u Mitrovici ima pet sudija srpske nacionalnosti i dvojicu sudija kosovskih Albanaca. Za nešto više od deset meseci funkcionisanja ovog odeljenja urađeno je oko 100 predmeta.

„Problem nefunkcionalnosti u potpunosti Odeljenja Apelacionog sud,a pored malog broja predmeta, je i nedostavljanje predmeta iz ovih šest opština na jugu. Opet je stvar tumačenja nekih ljudi u Prištini da smo mi nadležni samo za četiri opštine na severu Kosova a da je za šest opština na jugu Kosova nadležan Apelacioni sud u Prištini,“- objašnjava Bigović.

On smatra da to nije pravilno tumačenje i poziva se na prvi Briselski sporazum koji u tački deset precizira da je Odeljenje Apelacionog suda u Mitrovici nadležno za sve opštine sa većinskim srpskim življem na Kosovu.

„To je tih deset opština i tu nema nikakve dileme i problem je nefukcionalnosti što se predmeti iz ovih šest opština ne dostavljaju Odeljenju Apelacionog suda u Mitrovici,“- ističe Bigović.

Bigović je govorio i o drugim izazovima sa kojima se susreću u Odeljenju Apelcaionog suda u Mitrovici, a sve ukazuje da ni nakon više od deset meseci integrisano pravosuđe na severu Kosova nije u potpunosti funkcionalno ali da se, kako je ocenio, situacija iz dana u dan popravlja.

Kompletan intervju pogledajte ovde:

Intervju sa sudijom Milanom Bigovićem,  realizovan je u sklopu projekta „Integracija pravosuđa, šest meseci kasnije, gde smo?“, koji realizuje Radio Kontakt plus u saradnji sa Centrom za zastupanje demokratske kulture, a koji je podržan od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).

(radiokontaktplus.org, 21/09/2018)

SHARE