Bračni par umetnika u Mitrovici stremi da ujedini podeljeno društvo 

“Napraviti kulturni centar u privatnoj režiji ravno je ludosti bilo gde u svetu, ali se ispostavilo da je baš ovde, na Kosovu, tu ludost moguće prekoračiti ukoliko je nadahnuta hrabrošću i ljubavlju prema umetnosti,” kaže Miljana Bulatović-Dunđerin, koja zajedno sa svojim suprugom, Aleksandrom Dunđerinom, vodi jednu galeriju pod nazivom “Akvarijus” u Severnoj Mitrovici.

1
264

Miljana Bulatović-Dunđerin i njen suprug, Aleksandar Dunđerin, žive u Severnoj Mitrovici, iako nijedno od njih nije rođeno u ovom gradu. Miljana je bila ta koja se posle rata doselila iz Lipljana u Mitrovicu i nakon toga je upoznala Aleksandra, koji je odlučio da dođe iz Novog Sada da živi u jednom podeljenom gradu, sa ciljem da osnuje jedan centar, koji se kasnije pretvorio u mesto sastanka mnogih umetnika.

Pošto su oboje umetnici, kaže Miljana, odlučili su da otvore jedan kulturni centar –

preduzeće koje ona smatra suludim– i ističe da je za ideje ovakve vrste, pored ljubavi i entuzijazma, potrebna i velika vera u mogućnost promene sveta i ljudi žrtvovanjem sebe samog. 

“Pošto smo oboje umetnici, odlučujemo da napravimo kulturni centar i da se više ne bavimo samo sobom, već

i svojim okruženjem, svojom okolinom. Napraviti kulturni centar u privatnoj režiji ravno je ludosti bilo gde u svetu, ali se ispostavilo da je bašovde, na Kosovu, tu ludost moguće prekoračiti ukoliko je nadahnuta hrabrošću i ljubavlju prema umetnosti. Centri kulture u prestonicama, velikim gradovima u Evropi i svetu, nisu izazov, jer ti gradovi imaju i infrastrukturu, i veliki broj potencijalne, urbane publike, mladih ljudi, turista. Međutim, praviti kulturni centar na području gde se jošuvek oseća zadah rata, u podeljenom gradu, i to bez podrške bilo koje domaće ili inostrane institucije ili organizacije, mora da podrazumeva, pored ljubavi i entuzijazma, i čvrstu veru u mogućnost promene sveta i ljudi, žrtvovanje sopstvenog života zarad vizije da je drugačiji svet moguć. Uz umetnost, naravno,”kaže Miljana.

“Ludost”, kako ona naziva ovu ideju za otvaranje galerije, donosi teškoću, koja je konceptualne prirode, i borbu koja njima pričinjava zadovoljstvo, pošto tvrdi da je “bilo gde u svetu najteže boriti se

za slobodu.”

Za Miljanu i Aleksandra, koji se svakog dana bave umetnošću, postoji jedan moto koji se pretvorio u jedan stub ideje da se radi uz volju za dostizanje ciljeva. 

“Pre svega, mi pokazujemo da je i danas, bilo gde, moguće živeti i preživeti baveći se umetnošću. Sa druge strane, naš

moto je da “nema umetnosti bez slobode, pobune i ljubavi”. Zato su naše sezone i nosile simboličke nazive –prvu smo nazvali “Sloboda”, drugu “Umetnost”, treću “Ljubav”, a aktuelna nosi naziv “Vizija”. Otuda “Akvarijus”nije samo mesto stvaralačkog susreta (afirmacije, preispitivanja i polemike), nego i prostor gde se, u vremenu jednoumlja i zaglupljivanja, stvara, neguje i održava kritičko mišljenje, uprkos političkom i ekonomskom nasilju kojima smo svakodnevno izloženi, svi mi koji obitavamo na ovom prostoru,”kaže Miljana.

Cilj da potvrdi da umetnost omogućava bolji život, za Miljanu je ostvaren. Ona ističe da je njihov centar otvoren za umetnike koji imaju originalnu umetničku ličnost i koji prihvataju načela njihovog programa, stavljajući na poslednje mesto etničku ili religijsku pripadnost. Miljana priča kako su u centru  “Akvarijus”

gostovali Srbi, Albanci, Bošnjaci, ali i Nemci, Francuzi, Britanci, Amerikanci, Italijani i Rumuni, međutim, ovi prvi su u najvećem broju. 

“Prirodno je da u većinski srpskoj sredini, gde se program realizuje prevashodno na srpskom jeziku, budu prisutniji srpski umetnici, a da je akcenat stavljen na srpsku kulturu. Međutim, mi se trudimo da predstavimo i druge nacionalne kulture i umetnosti,”

kaže umetnica koja živi u Mitrovici na Ibru. 

Ali, ovaj par veruje da njihova galerija ima nešto posebno. Koncept sa kojim funkcionišu

oni ga nazivaju takvim, pošto smatraju da je vizija veoma specifična –daje neke ideje o kojima kažu da bi svi stanovnici planete trebalo da misle. 

“Poseban je, pre svega, naš

koncept, koji je, na neki, način, pokušaj prožimanja humanističkih i ranohrišćanskih ideja. Naše geslo, koje prati naziv ovogodišnje sezone “Vizija”je veoma specifično. Ljubav umesto zakona. Praštanje umesto osvete. Sloboda umesto ropstva. Davanje umesto uzimanja. Ideja humanosti umesto ideologije novca. Istina umesto informacija. Stvaralaštvo umesto proizvodnje. Osvešćena ličnost umesto depolitizovanog roba. Odaje umetnosti umesto dvoraca zabave. Smatramo da bi o tome trebalo da razmisle svi stanovnici planete,”naglašava Miljana.

Galerija “Akvarijus”

ima dug životni vek –datira od pre 23 godine. Od 1996. godine pa do 2015. godine, ova galerija je pripadala porodici Vukomanović. Pre četiri godine, bračni par Dunđerin ju je pretvorio u privatni kulturni centar koji funkconiše kao nezavisno privredno preduzeće i u njemu obavljaju svoje aktivnosti stotine umetnika i studenata. 

SHARE