Dobro da nema taksi na reči 

U opisu ovog sporazuma jasno stoji da se CEFTA potpisuje kako bi se strane sporazumele o slobodnoj trgovini. Dakle, Todorović treba pažljivo da čita, zato što se nigde ne određuje nijedan izuzetak od ovog pojma, npr. da “neke strane mogu imati više prava", niti "strane koje imaju manja prava", nego samo "strane". Dakle, Kosovo se smatra ravnopravnim sa ostalim članovima. I, kada znamo da Srbija, ne samo što ga ne smatra jednakom stranom, već i nastavlja da se na svaki način suprotstavlja jednakosti Kosova kod onih koji ga smatraju takvim, pa čak i  jednakosti u ekonomiji, onda možemo reći da postoji kršenje CEFTA-e kod samih ciljeva ovog sporazuma.

0
731

Smatranje takse uvedene od strane Vlade Kosova isključivo ekonomskom bi bilo naivno, pošto ona dolazi više kao politička reakcija na destruktivan pristup Srbije. Ovakvo mišljenje ima i premijer Albanije, Edi Rama, koji je, štaviše, smatrao ‘supremacističkim’ pristup Srbije prema Kosovu, za šta je dobio odobravanje (klimanje glavom) od strane kosovskog premijera, Ramusha Haradinaja, na poslednjem sastanku dveju vlada. 

Ovo pokazuje da, iako može da ima izuzetan ekonomski uticaj, carinska taksa treba da bude tretirana i tako da bude uzeta u obzir njena polazna tačka, koja je potpuno politička. Ovo nije urađeno od strane mog kolege Milenka Todorovića, kome upućujem ovaj odgovor na nekoliko njegovih argumenata, iako su oni dati nasumice.

Počnimo sa sporazumom CEFTA. Ne sa njegovim sprovođenjem, nego sa načinom na koji CEFTA smatra strane potpisnice. U opisu ovog sporazuma jasno stoji da se CEFTA potpisuje da bi se strane sporazumele oko slobodne trgovine. Dakle, Todorović treba pažljivo da čita, zato što se nigde ne određuje neki izuzetak,  npr. da “neke strane mogu imati više prava”, niti “strane koje imaju manja prava”, nego samo “strane”. Dakle, Kosovo se smatra ravnopravnom stranom sa ostalim članovima. I, kada znamo da Srbija, ne samo što ga ne smatra jednakom stranom, već i nastavlja da se na svaki način suprotstavlja jednakosti Kosova kod onih koji ga smatraju takvim, čak i jednakosti njegove ekonomije, onda možemo reći da imamo jedno kršenje CEFTA-e već kod samih ciljeva ovog sporazuma. 

Pre nego što pređem na obrazloženje zašto je pogrešno reći da je Kosovo prekršilo  CEFTA-u, hoću da se osvrnem na Milenkovo razočarenje spaljivanjem srpskih proizvoda i  ‘slavlja’ ovoga, kao i jadikovke što se tiče lekova. 

Kao prvo, treba uzeti u obzir da je presedan za proslavljanje neuspeha postavila Srbija. Bili smo svedoci da je desetinama puta spaljivana albanska ili kosovska zastava s one strane Ibra ili u Beogradu. Dakle, i ovo treba da bude razočaravajuće za Milenka. U vezi sa ovim, kolega je pokušao da predstavi spaljivanje proizvoda kao izraz radosti do granice naivnosti. Za ovo, ja mogu da navedem još jedan primer koji ilustruje da je kriterijum za slavlja ovakve vrste opet postavila država Srbija. Samo se prisetite slavlja Ivice Dačića posle neuspeha Kosova u Interpolu i verujem da će vam biti jasno. Dakle, ‘radosti i slavlja’ Kosovara mogu se više smatrati kao reakcija na takve radnje koje su uradila neka lica, podstaknuta od strane države Srbije. 

Druga stvar, vezano za lekove, što se mene tiče, tu se više radi o propagandi. Lekova ima na celom Kosovu, pošto i Kosovari koji žive na jugu samo na 100 metara daleko od Srba, takođe koriste lekove. Međutim, Milenku je žao da pomene da Srbi sa severa odbijaju da se snabdevaju sa lekovima od Kosovara, zato što bi to značilo da su Srbi sa severa okrenuli leđa integrisanju u kosovsku državu. A isto tako, Milenku bi bilo čak i više žao ako bi rekao da većina lekova na severu ni ne prolazi kroz državne granice, već su stigli bez akciznih markica preko najsevernijih planina.

Bilo kako bilo, ja bih želeo da dam neka objašnjenja kako sam sporazum CEFTA u članu 18 (Izuzeci bezbednosti) ne zabranjuje nijednoj državi uvođenje bezbednosnih mera koje su vezane za: 1. Sprečavanje širenja informacija u suprotnosti sa njenim suštinskim interesima bezbednosti; 2. Zaštitu njenih suštinskih bezbednosnih interesa ili interesa za sprovođenje međunarodnih obaveza ili unutrašnjih politika.

Na ovoj osnovi i Vlada Kosova je donela jednu takvu odluku i po istoj toj osnovi možemo smatrati da je Srbija ugrozila nacionalnu bezbednost Kosova, kao i ekonomsku bezbednost, postavljanjem barijera koje u stvari čine Srbiju kršiocem CEFTA-e. No uzmimo ih redom.

Srbija u prvom redu ne priznaje kosovske pečate i koristi paralelne pečate; Srbija ne priznaje poreklo robe, dok u međuvremenu unosi robu na Kosovu sa natpisom ‘Kosovo i Metohija’; Srbija nije postavila efektivnu kontrolu na protok robe, kontrolu materijalne štete, i pruža nizak nivo granične sigurnosti; Srbija traži sanitetske i fito-sanitetske sertifikate sa čudnim rokovima, uzimajući primerke za svaki šleper, dok se u Švedskoj na svaka 100 šlepera kontroliše samo njih 3 do 5; Srbija ne priznaje analizu testiranja izvoznika i zahteva se druga analiza u Srbiji, što povećava troškove; Srbija je blokirala energiju, zbog čega Kosovo direktno gubi 30 miliona evra godišnje i 300 zbog nedostatka pristupa energiji. Da li je to dovoljno? U stvari, ima još nekoliko njih. 

Srbija daje direktnu državnu pomoć za srpske proizvode, stimulišući tako srpske kompanije sa 30 centi za svaki evro prodat na Kosovu; Srbija ne sarađuje u zajedničkim ulaganjima za jedinstveno tržište, štaviše lobira da se Kosovo ošteti u vezi sa privlačenjem investitora, predstavljajući ga kao zemlju droge i izvor ekstremizma; Srbija ne priznaje poreklo kosovskih kompanija, onemogućavajući kvalifikovanje za javnu nabavku; i, za kraj, Srbija postavlja prepreke za putni transport, a čak je potpuno zabranila transport preko železnice. 

Prema tome, da bih odgovorio na vaša pitanja, dragi Milenko, ja ću vam postaviti jedno pitanje: Da možda ne treba, posle svega ovoga, da Evropa uvede sankcije Srbiji?

Bilo kako bilo, bez namere da poreknem činjenicu da će taksa uticati na povećanje cene, moram da kažem da je značajnija promena pristupa Srbije naspram države Kosovo, što bi po automatizmu značilo i uklanjanje takse. 

Ali, pošto na reči još uvek nema taksi i Milenko može da ignoriše potrebu srpske strane da razmisli o ovome. 

SHARE