Dvostruki aršini Haga

Svi, bez izuzetaka, koji se terete za neki zločin bi trabalo da završe na sudu, a ukoliko se dokaže krivica, za istu budu i kažnjeni. Ako je neko kriv, jasno je da treba odgovarati, pa bilo to Albanac, Bošnjak, Hrvat ili Srbin. Taj zakon očito nije isti za sve. Sudeći po donetim presudama, Srbi su izgleda najveći zločinci. Srbi su ti koji su ubijali, progonili, palili, pravili genocide.

0
386

Ratni predsednik Republike Srpske, Radovan Karadžić osuđen je u Hagu na doživotnu robiju. Karadžić je kriv za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja – navedeno je u konačnoj presudi Karadžiću, koja je dočekana aplauzom iz galerije sudnice. Karadžić je pre tri godine osuđen na 40 godina zatvora za iste zločine, a kazna je sada, nakon žalbenog postupka, preinačena i povećana na doživotnu. Velika ironija je što sudija Joensen tokom izricanja presude napomenuo da će dani koje je Radovan Karadžić odležeo u pritvoru u Ševeningenu biti uračunati (odbijeni) u doživotnu kaznu kako mu je presuđeno. 

Doživotna kazna zatvora za čoveka od 73 godine. Karadžić će dočekati smrt u zatvoru, bio osuđen na 40 godina ili na doživotnu robiju, svejedno je. Doživotna robija će više ubiti moralno ovog čoveka i pripadnike njegove nacije. Mnogo je Srba koji smatraju da je ovo politička presuda. Mnogi Srbi koji su završili u Hagu su postali žrtve političke sujete, a ta sujeta je demoralisala srpsku naciju, jer se pravda sprovodi selektivno. Ovo je put razdora među državama bivše Jugoslavije, put prezira zbog dvostrukih aršina kod donošenja presuda. Deluje kao da Hag neke zločine osuđuje, neke ne.

Svi, bez izuzetaka, koji se terete za neki zločin bi trabalo da završe na sudu, a ukoliko se dokaže krivica, za istu budu i kažnjeni. Ako je neko kriv, jasno je da treba odgovarati, pa bilo to Albanac, Bošnjak, Hrvat ili Srbin. Taj zakon očito nije isti za sve. Sudeći po donetim presudama Srbi su izgleda najveći zločinci. Srbi su ti koji su ubijali, progonili, palili, pravili genocide.

Iza nas su loša vremena, ratovi u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Kosovu. Bilo je mnogo žrtava, mnogo zemlje je krvlju natopljeno, mnogo suza proliveno. Međutim, neka lična zapažanja ukazuju na to da se zakon sprovodi isključivo prema Srbima. Prema Međunarodnom centru za tranzicijsku pravdu, u ratovima 1990-ih koji su se zbivali na prostoru bivše Jugoslavije je poginulo oko 130.000 ljudi, a oko 2.000.000 je raseljenih lica. Ekonomska šteta se meri u milijardama dolara. Ove brojke nisu izvostavile srpske žrtve, bilo ih mnogo. No, slika osuđenika u Haškom tribunalu ne govori tako. Srbi su osuđeni na preko 1300 godina zatvora, dok svi ostali (bez pripadnika albanske nacionalnosti) zajedno nisu premašili 100 godina zatvora, što je tužno. Ovo govori da su mnogi zločinci na slobodi, mnogi zločini su ostali nekažnjeni i da pravda nije zadovoljena.

Ako su zapadne sile na ovaj način želela da naprave barijeru među narodima, uspele su. Većina Srba je uglavnom ogorčena izrečenim presudama u Hagu, ali ne zbog toga što su Srbi osuđeni, već zbog toga što su mnogi zločinci oslobodjeni, mnogi nisu odgovarali za počinjene zločine, kao da srpske žrtve nisu postojale. Na ovaj način, tribunal u Hagu je dao zelenu kartu zločincima za neka nova nedela, opravdao zločine i ismejao srpske žrtve. Zločinci sada slobodno šetaju ulicama i smeju se svojim žrtvama, smeju se pravdi. Ovo daje snagu i nekim novim potencijalnim zločincima da počine nedela. Da li je sve ovo „međunarodnom pravu“ bilo potrebno? Da li je Hag svestan težine i selekcije presuda? Da li su sudije postiđene nekih presuda? Da li je tužilaštvo zadovoljno presudama? Izgleda da nikada nećemo saznati.

S obzirom da je tema jako osetljiva, ne želim da iko shvati da pripadnici moje nacionalnosti nisu činili zločine, jesu, mnogi su odgovarali, a ima i onih koji su izbegli pravdu. Mišljenja sam da svaki zločinac mora biti kažnjen za svoje delo, a aboliranjem zločinaca Hag dodaje so na ranu porodicama žrtava. Pandorina kutija koja je otvorena ratovima u bivšoj Jugoslaviji je trebala da se zatvori pravdom u Hagu. Nekome, očito, to nije u interesu.

SHARE