Govor premijera Avdullah Hoti na Pariskom samitu

0
30

(Govor premijera Avdullah Hoti na Pariskom samitu)

Uvaženi predsedniče Macron,

Uvažena kancelarko Merkel,

Poštovani visoki predstavniče Borrel,

Poštovani specijalni predstavniče EU Lajcak,

Uvaženi predsedniče Srbije g. Vučić,

Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam primio poziv za učešće na ovom uglednom samitu, koji pokazuje opredeljenost Evropske unije, odnosno vaših zemalja, da podrže zemlje Zapadnog Balkana koje idu u pravcu evropskih integracija.

Ova integracija može se postići samo promovisanjem demokratije, jačanjem vladavine prava i uspostavljanjem trajnog mira i dobrosusedskih odnosa između naših zemalja na svim frontovima.

Dozvolite mi da naglasim da Republika Kosovo ostaje čvrsto posvećena jačanju svojih demokratskih institucija i osiguranju svog puta ka EU integraciji.

Podrška i očuvanje nezavisnosti institucija za sprovođenje zakona su na čelu opredeljenja moje vlade. Pomoć i saveti EU i EULEX-a našim institucijama široko su cenjeni.

Zalažemo se za održavanje dobrih rezultata u okviru kriterijuma koji su važni za potpuno poverenje zemalja EU u našu opredeljenost za napredovanje vladavine prava. U skladu sa tim ljubazno molimo da razmotrite naš zahtev za liberalizaciju viza. Uporno ćemo raditi na unapređenju statusa naše integracije u EU kao potencijalne zemlje kandidata.

Kosovo, zajedno sa drugim zemljama u regionu, teško je pogođeno Covid-19. Dozvolite da vam se zahvalim na podršci koju ste pružili građanima Kosova da se suoče sa ovom vanrednom situacijom kroz institucije EU, kao i direktno kroz vaše vlade.

Činimo sve što je moguće da obuzdamo širenje virusa, kao i da podržimo ekonomiju kroz sveobuhvatnu listu mera za ekonomski oporavak.

S tim u vezi, pozdravljamo inicijativu EU da podrži zemlje Zapadnog Balkana zajedničkim velikim projektima, koji pomažu u prevazilaženju ekonomske krize i osiguravaju bolje i bliže ekonomske veze između zemalja u ovom regionu.

Gdine. predsedniče, gospođo kancelarka, gdine. Borell,

U skladu sa čvrstim opredeljenjem moje zemlje za regionalni mir i dobrosusedske odnose kroz regionalnu saradnju, mi danas imamo odlične odnose i blisku saradnju sa našim prvim susedima, Severnom Makedonijom, Albanijom i Crnom Gorom u svim oblastima od obostranog interesa, uključujući slobodno kretanje ljudi i robe, te u širokom rasponu regionalnih partnerstava.

Za Kosovo susedski odnosi sa Srbijom i dalje ostaju ozbiljno zabrinjavajući.

Proces dijaloga započeli smo još 2011. godine, posredstvom Brisela. Postigli smo niz sporazuma. Oni koji su sprovedeni poboljšali su život ljudi u obe države.

Od početka dijaloga 2011. godine, Srbija nastavlja da preduzima kampanje protiv članstva Kosova u međunarodnim organizacijama i lobira protiv priznanja Republike Kosovo od strane drugih država. Ove štetne prakse ugrozile su proces normalizacije naših odnosa kao dve nezavisne zemlje.

Tokom dijaloga, Srbija nije pokazala istinske namere ka normalizaciji odnosa dveju zemalja. Naprotiv, produžila je proces „kupovine vremena“ i nastavila kampanje protiv suvereniteta Kosova.

Takva praksa koju je sprovodila Srbija dovela je do reaktivne akcije Kosova, kao što je bio slučaj sa prethodnom odlukom Vlade da uvede stoprocentnu carinu na robu iz Srbije.

Međutim, i dalje smo posvećeni mirnom procesu normalizacije naših odnosa, koji se može postići samo ako Kosovo i Srbija međusobno poštuju državnost.

Novoizabrana Vlada Kosova od samog početka pokazala je istinsku volju smanjenjem svih carinskih barijera na robu iz Srbije, prvenstveno kako bi dala šansu dijalogu i postigla konačni obavezujući sporazum između Kosova i Srbije, koji bi trebao završiti uzajamnim formalnim priznanjem između dve države.

Verujemo da dijalog nema alternativu. Mi smo spremni i posvećeni da se ravnopravno uključimo u dijalog između Kosova i Srbije.

Međutim,  čvrsto verujemo da dijalog mora slediti jasan vremenski okvir i okvir osnovnih vrednosti i načela koji se moraju poštovati, u skladu sa evropskom perspektivom obe zemlje.

Tvrdimo da postizanje uspeha ovog presudnog procesa treba usmeravati sledećim načelima:

1. O teritorijalnom integritetu Republike Kosovo ne može se pregovarati, jer je to glavna pretpostavka na kojoj je osnovana Republika Kosovo i koja čvrsto stoji. Svako kršenje ovog načela ide u suprotnost sa osnovnim načelima i vrednostima EU. S obzirom na to takvi pregovori su neprihvatljivi.
2. Na ustavnu organizaciju Republike Kosovo ne može se uticati, jer garantuje demokratsko funkcionisanje vlasti, ravnopravnost u zastupanju i utvrđuje načelo građanske države, a ne organizaciju na etničkoj osnovi. Stoga bi mešanje u unitarni karakter Republike Kosovo bilo najkraći način deakcionalizacije države Kosovo i proglašenja iste nestabilnom. To se ne može dogoditi.
3. Sporazum sa Srbijom mora biti u potpunosti u skladu sa ustavom Kosova, jer je isti jedini modalitet koji takvom sporazumu može dati legitimnost.

Ciljevi

Na osnovu tih načela, Kosovo će se uključiti u dijalog sa jasnim ciljevima, na osnovu kojih se mora postići sporazum:

1. Sveobuhvatni mirovni sporazum između Republike Kosovo i Republike Srbije trebalo bi da rezultira uzajamnim priznanjem. Bez takvog zaključenja ovog postupka, Sporazum ne može uspeti. Međusobno priznavanje između dve zemlje jedini je način normalizacije odnosa i utiranje puta obema zemljama za integraciju u EU.
2. Ishod ovog sporazuma trebalo bi da bude i obaveza EU u smislu priznanja Kosova od strane pet preostalih zemalja EU.

3. Članstvo Kosova u UN-u bi takođe trebalo da bude deo rezultata sveobuhvatnog mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije. To, naravno, podrazumeva izmenu Rezolucije UN-a o sigurnosti 1244.

4. Članstvo u drugim međunarodnim organizacijama i stvaranje jasnog otvaranja evropske perspektive za Kosovo naš je cilj i naša žalba uporedo sa ovim procesom.

5. I poslednje, ali ne najmanje važno, nestale osobe i žrtve svih oblika nasilja, ratne štete, žrtve, pitanja su koja u ovom procesu predstavljaju najveću zabrinutost. Nikakva normalizacija se ne može dogoditi pre uspostavljanja pravde.

Na osnovu ovih načela i ciljeva, Republika Kosovo je spremna da bude konstruktivan i kooperativan partner u dijalogu za postizanje sveobuhvatnog i pravno obavezujućeg sporazuma.

Hvala vam na pažnji.

(kryeministri-ks.net, 10/07/2020)

SHARE