Interesovanje građana na severu za uzimanje kosovske vozačke dozvole 

Zvaničnici opština na severu su naveli da se povećalo interesovanje građana pripadnika svih etničkih zajednica za uzimanje kosovskih vozačkih dozvola. Prema podacima vlade, ukupan broj od 4105 vozačkih dozvola je dat građanima srpske nacionalnosti od 12. decembra 2017., pa do 31. maja 2018. godine. Ali, kao izazov još uvek ostaje nesprovođenje sporazuma o registarskim tablicama

0
763

Građani na severu Kosova izražavaju interesovanje da svoja vozila registruju na registarskim tablicama izdatim od strane Kosova, kao i da uzmu kosovske vozačke dozvole, naveli su zvaničnici vlade i zvaničnici opština na severu Kosova.

Petnaestog decembra 2017. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova je donelo odluku da produži vremenski period aplikacije za promenu vozačkih dozvola i dodavanje kategorija u kosovskim vozačkim dozvolama iz vozačkih dozvola izdatih od strane srpskih organa do 14.09.2016.

Prema navodima jednog izveštaja Vlade Kosova koji govori o nivou sprovođenja sporazuma iz tehničkog dijaloga sa Srbijom, ukupno 4105 vozačkih dozvola je izdato građanima srpske nacionalnosti od 12. decembra 2017. godine do 31. maja 2018. godine.  Što se tiče opština, vodi opština Gračanica, gde je broj onih koji su uzeli kosovske vozačke dozvole 4434. Nakon nje dolazi opština Štrpce (4323), Novo Brdo (2010), Severna Mitrovica (1520) i Leposavić (1259).

Šefica Administrativne kancelarije u Severnoj Mitrovici, Adrijana Hodžić, kaže da uzimanje kosovskih vozačkih dozvola utiče na osnaživanje slobode kretanja na severu. 

“Preduzimanje radnji i stvaranje olakšica u procedurama uticalo je da građani na severu, pripadnici svih zajednica, uzimaju kosovske vozačke dozvole. Postoji interesovanje za uzimanje ovih dokumenata jer se to nadovezuje sa slobodom kretanja na celoj teritoriji Kosova. Tako da je to bila pozitivna odluka”, kaže Hodžić za “New Perspektivu”.

Tri centra za registraciju automobila su funkcionalna 

U Ministarstvu unutrašnjih poslova navode da su oni ispunili sve obaveze koje proizilaze iz Briselskog sporazuma.  

“Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da je ispunilo sve obaveze koje su proizašle iz Briselskog sporazuma. U ovom slučaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova, preko Agencije za civilnu registraciju-Odeljenje za registraciju vozila, je izdalo administrativno uputstvo za registraciju automobila pod brojem  (MUP) BR. 02/2018, za registaciju vozila sa registarskim tablicama KS, isto tako MUP je izdao i jednu odluku  pod brojem 99/18 za oslobađanje od administrativne takse za registarske tablice bivše SRJ u tablice KS ili RKS, kao i odluku br. 100/18,  za dozvoljavanje produžavanja registracije vozila sa privremenim registarskim tablicama KS ili RKS”, ističe se u odgovoru MUP-a poslatom “New Perspektivi”. Tu se dalje navodi da je u sklopu obaveza koje proizilaze iz ovog sporazuma, “MUP otvorio  tri Centra za registraciju vozila u severnom delu zemlje, u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku, gde se na uobičajen način vrše usluge za registraciju vozila.”

Sa ciljem motivisanja građana da registruju vozila sa KS ili RKS registarskim tablicama, Ministarstvo unutrašnjih poslova je u martu mesecu ove godine odlučilo da ukine registracione takse za vlasnike koji su imali vozila sa bivšim SRJ tablicama ili sa sličnim registarskim tablicama od 10. juna 1999. do 14. septembra 2016. godine. Odluka je validna godinu dana, dok prema podacima MUP-a, tokom perioda januar-maj 2018. godine, po prvi put je registrovano 1885 vozila, za razliku od istog perioda prošle godine kada je registrovano 843 vozila.

U Severnoj Mitrovici postoje vozila koja su ili bez registarskih tablica ili sa zastarelim registracijama, koje kosovske vlasti smatraju ilegalnim. U Briselskom sporazumu iz 2011. godine predviđeno je da svi vlasnici vozila koji žive na Kosovu treba da koriste registarske tablice sa znakom KS ili RKS, čime se uklanjaju iz upotrebe tablice koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, sa znakovima: PR (Priština), KM (Kosovska Mitrovica), UR (Uroševac), Prizren (PZ) i GL (Gnjilane). Novi sporazum o registarskim tablicama od 2016. godine, pored ukidanja srpskih registarskih tablica, predviđa i ukidanje “probnih tablica” koje izdaje Srbija za vozila sa kosovskim registarskim tablicama a koja se kreću u Srbiji. Novi sporazum predviđa da državni simboli koji se nalaze na registarskim tablicama budu pokriveni. Ovaj deo sporazuma još nije počeo da se primenjuje. Prema izveštaju Vlade Kosova, obezbeđeno je ukupno 300,000 nalepnica i primena nalepnica na registarskim tablicama je spremna kad god se postigne dogovor u Briselu.

Traži se organizovanje informativnih kampanja za građane na severu 

Vlada Kosova, preko izveštaja upućenih Briselu, zatražila je da se prekine registracija vozila od strane nelegalnih struktura i da se prekine kretanje vozila bez registarskih tablica u Severnoj Mitrovici. Vlada je takođe pomenula važnost organizovanja informativnih kampanja zajedno sa severnim opštinama i EU kako bi se građani informisali o procedurama registracije vozila.

Kroz dijalog u Briselu formirane su kancelarije na severu koje se bave izdavanjem ličnih dokumenata za građane srpske nacionalnosti. Dana 1. marta 2017. godine vlada je donela odluku da dozvoli izdavanje dokumenata o državljanstvu i civilnom statusu građanima koji se nalaze u civilnim registrima, a koji još nisu izvadili kosovske dokumente. U drugom stavu Odluke se navodi da “u cilju ostvarivanja ovog prava, građani koji se prijavljuju za uzimanje državljanstva i dokumenata o civilnom statusu i koji se nalaze u kosovskom matičnom registru, moraju imati staru dokumentaciju koja dokazuje njihov identitet u skladu sa važećim zakonodavstvom.”

Dana 14. jula 2017. godine potpisano je Administrativno uputstvo o kriterijumima koji predstavljaju dokaz o državljanstvu bivše SRJ i stalnom boravku na teritoriji Kosova 1. januara 1998. godine, prema kojem su nadležnosti za upis državljanstva u skladu sa članom 32 Zakona o državljanstvu prebačeni na opštinski nivo. Trideset dva bivša pripadnika administracije policije integrisana su u kancelarije Agencije za civilnu registraciju u severnim opštinama.

Međutim, Adrijana Hodžić kaže da dosadašnje radnje nisu adresirale sve probleme sa dokumentima koji postoje na severu. 

“Sadašnje Administrativno uputstvo nije predvidelo sve aspekte kao što su brakovi koji su sklopljeni između građana Kosova i Srbije. To je jedan problem koji smo predstavili centralnim institucijama kako bi nam oni dali instrukcije kako da se obavi ovaj proces. Potrebno je jedno uputstvo koje bi uzelo u obzir brakove koji su sklopljeni u periodu od 1999. godine pa do sada i da se isti unesu u sistem,” kaže Hodžić. 

SHARE