Kursevi albanskog i srpskog jezika u etnički mešovitim sredinama

Misija OEBS-a na Kosovu podržava jedan projekat koji ima za cilj zbližavanje albanske, srpske i ostalih zajednica u etnički mešovitim opštinama organizujući učenje albanskog i srspko-hrvatskog jezika.

0
315

U zgradi omladinskog centra u Obiliću, Ana Kostić konjuguje pravilne glagole na srpskom jeziku. Njeni učenici u učionici su različite starosne dobi i različitih profesija; ima i zaposlenih u opštinskim institucijama u Obiliću, i nemaju svi isto znanje srpskog jezika. Uprkos tome, ona pokušava da nastavni čas prilagodi svima.  

Tekstovi nisu komplikovani i sadrže elementarna znanja srpskog jezika.

“Zaista sam iznenađena kako brzo napreduju i razumeju srpski jezik,” rekla je ona za New Perspektivu. Trenutno ima 10 osoba koje pohađaju elementarni kurs srpskog jezika. “Mislim da sve u okviru kursa ide glatko i veoma dobro,” kaže ona.

Valentini Aliu, mladoj devojci, koja je po profesiji psiholog, zaposlenoj u centru za socijalni rad u Obiliću, znanje srpskohrvatskog jezika će olakšati komunikaciju sa manjinskim zajednicama. “Tokom čitavog radnog vremena imam posla sa srpskom zajednicom, kao i sa Odborom omladinske akcije u Obiliću, jezik mi je potreban da bih komunicirala i sa mladima ostalih manjinskih zajednica,” kaže Valentina.

Misija OEBS-a na Kosovu podržava jedan projekat koji ima za cilj zbližavanje albanske, srpske i ostalih zajednica u etnički mešovitim opštinama organizujući učenje albanskog i srspko-hrvatskog jezika.

Slobodan Milić priča tečnim albanskim jezikom. On, takođe, pohađa kurs albanskog jezika, koji se održava u jednoj staroj zgradi opštine u selu Plemetina, opština Obilić. Milić kaže da i njegov otac govori pomalo albanski. On veruje da će ovaj kurs proširiti njegovo znanje jezika i da će mu poslužiti da lakše i bolje komunicira sa svojim susedima Albancima.  

Uprkos tome, interesovanje za kurs albanskog jezika nije više kao što je bilo na početku.  Dok je na početku bilo oko 20 osoba zainteresovanih za pohađanje kursa za albanski jezik u Plemetini, sada se ovaj broj prepolovio. “Za manje od mesec dana ovaj broj je spao na 10 osoba. Jedan deo učesnika su bila deca osnovne škole, koja sada više ne dolaze,” rekao je Avdyl Mustafa, predsednik Kancelarije za zajednice i povratak u opštini Obilić.  

Kursevi albanskog jezika se održavaju i u Teološkoj pravoslavnoj školi u Prizrenu.   

“Kursevi albanskog jezika za studente Seminara Srpske pravoslavne crkve ”Bogoslovija” su počeli 2013. godine, uključujući prosečan broj od 40 studenata svake godine (10 studenata za svaku godinu studija – od prve do četvrte godine); ovaj program se i dalje nastavlja,” rekao je g. Giovanni Corbo, šef Sekcije za imovinu, kulturno nasleđe i međuetnički dijalog u OEBS-u. “Ukupan broj studenata učesnika kursa albanskog jezika je oko 110 (svake godine 10-15 novih studenata pohađa kurs i 10-15 završava seminar)”, kaže g. Corbo.   

Misija OEBS-a ima za cilj da ovi kursevi imaju uticaj na interakciju i komunikaciju među zajednicama u nekoliko etnički mešovitih sredina na Kosovu. OEBS veruje da će organizovanjem kurseva albanskog jezika za Srbe i ostale nealbanske zajednice i kurseva srpskog jezika za zainteresovane Albance uticati na smanjenje međuetničkih podela.   

Od 2007. do 2012. godine kursevi albanskog jezika su organizovani i u manastiru u Dečanima. Deset monaha je pohađalo ovaj kurs i sertifikovalo se za nivo B2 albanskog jezika. “Kurs albanskog jezika se više ne održava tamo,” rekao je gdin Corbo. 

Već tri decenije obrazovni sistem Kosova nastavlja da bude ekstremno podeljen na etničkoj osnovi. Nakon ukidanja autonomije Kosova u okviru bivše Jugoslavije, Albanci su bili primorani da organizuju jedan paralelni sistem obrazovanja, većinom u privatnim objektima, dok su Srbi pratili državni nastavni program Srbije. Obe strane su uklonile jezik onih drugihiz svojih nastavnih programa.  

Posle rata, Srbija nastavlja da podržava paralelni sistem školstva za Srbe sa Kosova kao jednu od svojih paralelnih struktura koja nastavlja da biva plaćana direktno od strane Vlade Srbije.

SHARE