Multiperspektivna istorija Kosova

New Perspektiva je pokrenula internet stranicu multiperspektivne istorije Kosova, Multiperspektivu, koja ima za cilj da pruži narative o kosovskoj istoriji, onako kako je vide tri različite strane. Internet stranica ne govori o tome čija je istorija ispravna ili pogrešna, već ima za cilj da pokaže da istorija obično ima mnogo aspekata i istina.

0
454

New Perspektiva je pokrenula internet stranicu o  multiperspektivnoj istoriji Kosova. Ova internet stranica ima za cilj da pruži priče o kosovskoj istoriji, onako kako je vide tri strane, da pruži osnovne informacije i primere o metodologiji i da pruži niz drugih izvora za određene teme u istoriji Kosova.

Multiperspektiva je postavljena kao referentna tačka za nastavnike i učenike. Želimo da učenici posebno budu svesni drugačijeg načina razumevanja istorije i da im obezbedimo izvor kojem mogu samostalno pristupiti. Dali smo primere i sugestije vezane za zajedničku istoriju Kosova i susednog regiona. Internet stranica ne govori o tome čija je istorija ispravna ili pogrešna, već ima za cilj da pokaže da istorija obično ima mnogo aspekata i istina.

Ovo je i važno obrazovno pitanje, ali i ključno pitanje za obnovu razumevanja i stabilnosti među zajednicama.

Pre više od dve godine, New Perspektiva je započela ovaj rad na pokretanju razmišljanja o metodologiji višestruke perspektive predavanja istorije iz sledećih razloga:

– nastava istorije sa sadašnjim jednostranim perspektivama, koja se praktikuje i u segregovanim školama na Kosovu i u Srbiji, podstiče mlade građane Kosova da se još više udaljavaju i, stoga, predstavlja faktor koji ugrožava stabilnost na Kosovu. Ne podstiče razumevanje među zajednicama;

– jednostrani pristup ne uspeva da razvije veštine kritičke analize učenika, veštine koje su im potrebne da bi se razvili u odgovorne i demokratske građane;

– učenici koji koriste multiperspektivnu metodologiju uče da razlikuju činjenice od tumačenja. Oni prestaju da gledaju na istoriju kao na nešto što se mora zapamtiti – pamćenje nije mišljenje;

– postojeći sistem ne poštuje učenike i uskraćuje im mogućnosti;

– sprečava nastavnike koji poučavaju istoriju ispravno i efikasno; 

– Savet Evrope je usvojio snažan stav o ovom pristupu. Njegove preporuke o istoriji i učenju istorije iz 1996. godine nedvosmisleno govore da metodologija višestruke perspektive podstiče učenike da poštuju različitosti i kulturne razlike.  U njima se kaže da istorija ima ključnu ulogu u Evropi … mogla bi biti sila za podelu, nasilje i netoleranciju, ako se ne bude pažljivo podučavala.

Multi-perspektiva.com je pokrenuta 7. marta 2019. u Prištini

Smatramo da je ovo ključno pitanje za Kosovo. Ključni je trenutak da se ova metodologija promoviše, s obzirom da plan strategije obrazovanja 2017-21 godine Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije posebno stremi postizanju veće fleksibilnosti u nastavi. Ovaj plan je ukazao da postoji prostor za promene u nastavi istorije i da će novi nastavni planovi i programi promovisati fleksibilnost nastavnika u izboru udžbenika i nastavnih materijala u okviru određenih predmeta. U njemu se navodi da različitost i pluralizam treba da budu uključeni u sve predmetne oblasti.

Projekat za razvoj ove internet stranice finansiran je od strane Britanske ambasade na Kosovu, kao deo njihovog šireg projekta, Izgradnja društvenih veza i zaštita manjina na Kosovu.

SHARE