“Kao najbliži prijatelj i saveznik Kosova, verujemo da će Kosovo radeći na osnivanju Asocijacije/Zajednice opština sa većinski srpskim stanovništvom ispuniti element od kritične važnosti koji je potreban da Kosovo sa punim pravom izgradi budućnost kao suverena, multietnička i nezavisna zemlja koja je integrisana u evroatlantske strukture.”

Derek Chollet i Gabriel Escobar: Vreme je za osnivanje Zajednice opština sa većinski srpskim stanovništvom, 30. januara 2023

U medijima

Np Cartoon

Ostali