Novi pasoš “zvuči” zanimljivo

Koliko će zapravo proces vizne liberalizacije Republici Kosovo uticati na porast uzimanja kosovskih putnih isprava od strane Srba koji na Kosovu žive? Znajući frustraciju Srba sa Kosova izazvanu nemogućnošću da sa svojim srpskim pasošima putuju bez vize, moje očekivanje je da će broj Srba koji će postati vlasnici kosovskih pasoša u narednom periodu biti samo u porastu. I to ne malom.

0
1229

Trinaestog septembra ove godine Evropski parlament potvrdio je ono što je Savet ministara Evropske unije pre toga predložio: Kosovo je ispunilo sve uslove za viznu liberalizaciju. Više od 400 poslanika Evropskog parlamenta podržalo je viznu liberalizaciju za jedinu državu iz ovog regiona koja još uvek na to čeka. Naravno, poznavajući procese u EU, ovo je samo korak na putu bezviznog putovanja za državljane Kosova. Da bi Kosovo ušlo u pregovore sa ministarstvima unutrašnjih poslova država članica EU, neophodno je ispregovarati i sam proces sa državama članicama na nivou radnih grupa.

Iako je slavlje među Albancima sa Kosova otpočelo, utisak je da se ni Srbi nisu odupreli istom. I to je ono što ostaje upitno u nekom budućem periodu: koliko će zapravo proces vizne liberalizacije Republici Kosovo uticati na porast uzimanja kosovskih putnih isprava od strane Srba koji na Kosovu žive. Znajući frustraciju Srba sa Kosova izazvanu nemogućnošću da sa svojim srpskim pasošima putuju bez vize, moje očekivanje je da će broj Srba koji će postati vlasnici kosovskih pasoša u narednom periodu biti samo u porastu. I to ne malom.

Naime, Srbija je sankcionisala svoje, po Ustavu Srbije, državljane na Kosovu izdavajući im pasoše Koordinacione uprave za Kosovo i Metohiju koji sami po sebi nemaju istu vrednost kao „normalni pasoši Srbije“. Sa ovim pasošima, već godinama unazad, Srbi sa Kosova moraju imati vize za putovanja u zemlje članice Evropske unije. Srbija se naime na ovaj korak odlučila da bi dobila bezvizni režim za Srbe koji žive na prostoru Srbije.

U poslednje vreme sam proces dobijanja viza za kosovske Srbe znatno je otežan, jer ambasade u Prištini, iako prihvataju srpski pasoš izdat od strane Koordinacione uprave, zahtevaju posedovanje ostalih dokumenata izdatih od strane kosovskih institucija da bi viza bila izdata. To je naime bio jedan od mnogih razloga zašto su Srbi sve više uzimali kosovske lične karte u poslednje vreme.

Sada, nakon ove odluke EU Parlamenta i verovatno pozitivnih daljih pregovora o procesu vizne liberalizacije za Kosovo, posle sveopštih izdavanja kosovskih ličnih karata za Srbe, očekivano je da sledi slična situacija i sa pasošima. Mnogi među Srbima nisu ni krili radost zbog toga. U situaciji kada vam država koja tvrdi da ste njen ustavni deo ne dozvoljava korišćenje njenih „normalnih pasoša“, posle godina frustracije, plaćanja viza, izrade dokumenata ili prostog odustajanja od putovanja, ništa iznenađujuće neće biti da će kosovski pasoši Srbima dobro doći a da ne govorim o trenutku kada budu imali mogućnost slobodnog kretanja u državama članicama EU.

No, ostaje da vidimo. Ako pratimo trend sa ličnim kartama, ništa drugačije neće biti ni sa pasošima. Ako ništa drugo, Srbima sa Kosova ova opcija putovanja bez muke ostaje zanimljiva. Više, kao ni u mnogim drugim situacijama, ime države na papiru nije bitno. Bitno je da više nema maltretiranja, dodatnih papira, čekanja, odlazaka u Prištinu. Ako nema toga, kosovski pasoš deluje više nego zanimljivo. Deluje nephodno. A na kraju krajeva, svakako vrednije nego onaj izdat od strane Koordinacione uprave.

SHARE