Od 15. marta 2020. ukida se taksa na sirovine koje se uvoze iz Srbije i BiH

0
56

Premijer Republike Kosovo Albin Kurti predstavio je na konferenciji za štampu odluku da će taksa na sirovine koje se uvoze iz Srbije i Bosne i Hercegovine biti ukinuta od 15. marta 2020. godine. To je, kako je rekao, kao znak naše dobre volje i spremnosti da sa Srbijom započnemo istinsko rešavanje ekonomskih, trgovinskih i političkih nesporazuma.

Na svom izlaganju pred novinarima, premijer Kurti pozvao je Srbiju da se kao odgovor na ovu odluku kosovske strane obaveže da će prekinuti kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, kao i da takođe počne sa uklanjanjem netarifnih trgovinskih barijera sa Kosovom.

Potpuni govor premijera Kurti:

Posle sastanka sa različitim komorama i udruženjima domaćih preduzetnika, posebno sa našim proizvođačima, i nakon čitanja analize o reciprocitetu sa Srbijom koji je nedostajao, koju je sačinila Ministarstvo ekonomije, zapošljavanja, trgovine, industrije, preduzetništva i strateških investicija, došao sam do ovog stava vezano za put ispred prema taksi od 100%:

Prvo, kao Vlada Kosova, tokom sledeće nedelje donećemo odluku, da se od 15. marta 2020. ukida taksa na sirovine koja se uvoze iz Srbije i Bosne i Hercegovine. To je znak naše dobre volje i spremnosti da sa Srbijom započnemo istinsko rešavanje ekonomskih, trgovinskih i političkih nesporazuma.

2. Pozivamo Srbiju da se kao odgovor na ovu odluku kosovske strane obaveže da će prekinuti kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, kao i da takođe počne sa uklanjanjem netarifnih trgovinskih barijera sa Kosovom. Ukoliko srpska strana dokaže istinsku posvećenost u obustavljanju neprijateljske kampanje i obećava brzo uklanjanje netarifnih barijera sa Kosovom, tada će od 1. aprila 2020. Vlada Kosova u potpunosti ukinuti taksu na uvoze iz Srbije i BiH za određeno vreme. od 90 dana.

3. Evropska unija da ceni veoma visoko odluku kosovske strane o ukidanju takse od 100% nudeći liberalizaciju viza pre samita u Zagrebu 7. maja 2020.

4. Ukoliko Srbija ignoriše dobru volju Vlade Kosova za uklanjanje ekonomskih, trgovinskih i političkih barijera u međusobnim odnosima i kao posledica ne zaustavlja svoju neprijateljsku kampanju na međunarodnom planu i ne počne sa uklanjanjem barijera u odnosima sa Kosovom, tada će Vlada Kosova, početkom od 1. aprila započeti sa postepenom primenom principa reciprociteta, prvo u oblasti trgovine, a zatim i u ekonomskom i političkom.

5. Ukoliko srpska strana ne odražava ni posle perioda od 90 dana od prvobitne odluke o ukidanju takse na uvoz sirovina, tada će Vlada Kosova počevši od 15. juna vratiti taksu za uvoz iz Srbije, dok se nastavlja sa sprovođenjem reciprociteta koji je započeo 1. aprila.

6. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države da iz početka izađu sa detaljnim instrumentima i vremenskim rokovima u kojima su navedene koristi iskrenog angažovanja strana u prevazilaženju trgovinskih, ekonomskih i političkih barijera; mehanizmi za identifikaciju i tačno adresiranje eventualnih neispunjavanja obaveza od strane strana; i takođe, da navedu i posledice za stranu koja ne sarađuje u procesu.

7. Ponovna procena ove odluke zavisi od rezultata koje ona daje u postizanju ovih ciljeva. Potpuni trgovinski, ekonomski i politički reciprocitet instalira se nakon 15. juna.

Ovde su sa mnom neki od naših proizvođača, sa kojima sam imao sastanak pre dolaska ovde, poslednjih nekoliko nedelja kada sam intenzivirao kontakte, komunikaciju, sastanke i saradnju sa domaćim proizvođačima.

(https://kryeministri-ks.net, 27/02/2020)

SHARE