Optužba ili optužnica

Kako smo već navikli, posledica će biti, ali u kojoj meri i na koji način, to ostaje da vidimo. Uostalom ovakvi dogadjaji su nešto čemu treba apsolutno posvetiti pažnju jer proces koji će verovatno biti vodjen može imati jake posledice i na politička i društvena dešavanja na Kosovu s obzirom da pomenuta lica aktivno učestvuju u političkom životu Kosova.

0
47

U vreme kad se svi svesno ili podvesno bavimo i dalje onim pitanjima koja nisu vezana za politiku i dešavanja koja iz nje proističu došla je vest iz Specijalnog suda za zločine počinjene na Kosovu da je podnet zahtev za razmatranje podizanja optužnice protiv samog vrha kosovske vlasti. Pre svega tu je obuhvaćen predsednik, Hashim Thaçi, i predsednik Demokratske partije Kosova, PDK, Kadri Veseli, kao i još nekoliko lica čija imena još nisu poznata.

Svakako, sve one koji su odavno smatrali da pomenuta lica imaju određenu odgovornost za zločine ova vest je obradovala jer je signal da će se do neke pravde ipak doći, ili da bar za to postoji volja u sudu i tužilaštvu čiji je to posao. Ali poučeni dosadašnjim iskustvom uvek postoji velika mogućnost da je pomenuti predlog zapravo čin pro forma i da kao takav neće dati rezultate. Ako se pak i desi da se do nekih rezultata i dodje, postoji mogućnost da kazne budu previše blage i da kao takve neće predstavljati moralnu satisfakciju porodicama onih čiji su najmiliji pali kao žrtve tokom ratnih dešavanja a za čiju smrt se mogu teretiti pomenuta lica.

Medjutim kao što znamo pravna nauka je takva da se igrom reči i zamenom teza može postići mnogo pa se i u ovom slučaju to manifestuje tako što se akt koji je i povod vesti o svemu ovome, ne naziva optužnicom nego optužbom. Razlika je u tome da optužba ne prejudicira krivicu i sa sobom ne nosi nikakve materijalne dokaze i svedoke već po logici samo izražava sumnju da se zločin dogodio i da je odredjeno lice odgovorno za taj zločin. Za razliku od optužbe, optužnica bi bila daleko preciznija i sa sobom bi imala i odredjenu pravnu težinu ali i posledice, kako pravne a na terenu verovatno i političke.

Kako smo već navikli, posledica će biti, ali u kojoj meri i na koji način, to ostaje da vidimo. Uostalom ovakvi dogadjaji su nešto čemu treba apsolutno posvetiti pažnju jer proces koji će verovatno biti vodjen može imati jake posledice i na politička i društvena dešavanja na Kosovu s obzirom da pomenuta lica aktivno učestvuju u političkom životu Kosova. Takodje ostaje da vidimo da li će se možda predsednik Kosova povući sa te funkcije jer bi to svakako bio moralni čin.

Predlog je iznet, vremena imamo, pravda čeka, a da li će sve ići normalnim tokom ostaje da vidimo. Iskreno se nadamo da će sve biti u redu ali ipak, poučeni ranijim iskustvima, ostaje nam da čekamo a da potencijalnim svedocima poželimo dobro zdravlje. Uostalom, svi znamo šta se nekada dešavalo onima koji bi se osmelili da svedoče.

Napomena: Mišljenja i stavovi izneseni u ovom tekstu su isključivo autorski i ne predstavljaju nužno stavove i mišljenja New Perspektive. 

SHARE