Otvoreno pismo g-dinu Borrellu

Pišem Vam kao rukovodilac nevladine organizacije "New Perspektiva" na Kosovu. Od 2014. godine posebno smo radili na razumevanju dijaloga i procesa normalizacije koji su se odvijali uz pomoć EU, kako na međudržavnom nivou, tako i među zajednicama na Kosovu. Ako dozvolite, rekla bih nekoliko stvari i iznela preporuke u vezi sa procesom koje smatram ključnim za razumevanje i nastavak procesa.

0
277

Poštovani gospodine Borrell,

Čestitam na Vašem imenovanju za visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku.

Pišem Vam kao rukovodilac nevladine organizacije “New Perspektiva” na Kosovu. Od 2014. godine posebno smo radili na razumevanju dijaloga i procesa normalizacije koji su se odvijali uz pomoć EU, kako na međudržavnom nivou, tako i među zajednicama na Kosovu. Tokom godina smo uočili i pozitivna i negativna kretanja po ovom pitanju.

Želela bih prvo da Vas zamolim da ponovo prihvatite palicu dijaloga između Kosova i Srbije. Ako dozvolite, rekla bih nekoliko stvari i iznela preporuke u vezi sa procesom koje smatram ključnim za razumevanje i nastavak procesa.

Sporazum o normalizaciji iz aprila 2013. bio je razuman, ako ne i savršen. Obezbeđen je okvir dogovorenih principa za napredovanje u najspornijim nerešenim pitanjima koja ometaju nesmetano funkcionisanje kosovskih institucija, integraciju među zajednicama i stabilnost. Veliki deo tog sporazuma je implementiran.  Dva glavna izuzetka su implementacija sporazuma o energetici i osnivanje Asocijacije/Zajednice opština sa srpskom većinom.

Sporazum je rezultat razgovora koje je na političkom nivou pokrenula visoka predstavnica, baronica Ashton 2012. godine. Njen cilj je bio da poboljša živote ljudi na Kosovu i da te dve zemlje uputi ka Evropi. Lično mislim da se prva tačka često zaboravlja i proces se sve više koristi za poboljšanje političkog života i perspektive ključnih pregovarača.  Duh i vizija razgovora moraju se vratiti na poboljšanje života ljudi i na otvaranje evroatlantskog puta. Pristupanje EU i neophodno rešavanje bilateralnih sporova treba smatrati završnom fazom procesa.

Vaša prethodnica, Federica Mogherini, uvek je tvrdila da je Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) samo facilitator u razgovorima. Mnogi od nas su smatrali da je ovo neodređeno i nepromišljeno.  Evropska služba za spoljne poslove treba da bude snažnija i efikasnija i da iskoristi uticaj koji možda još uvek ima da obezbedi da se sporazum sprovede pravilno i brzo. Evropska služba za spoljne poslove bi trebalo da tretira obe strane na isti način, što, čini se, nije bilo slučaj u poslednje vreme.

Evropska služba za spoljne poslove treba da podseti strane da su vladavina prava i priznavanje ljudskih prava u njihovim zemljama ključni za normalizaciju.   Ne verujemo da bi u proces trebalo uvesti bilo kakva nova pitanja ili druge predloge, niti uslove.

U Sporazumu o normalizaciji se navodi da nijedna strana neće blokirati, ili ohrabriti druge da blokiraju napredak druge strane na njenom putu ka EU. To je bio sporazum u pisanom obliku, ali je to takođe odrazilo duh sporazuma; džentlmenski sporazum. Evropska služba za spoljne poslove treba da podseti strane da je put ka EU širok i da ima mnogo faza na njemu, uključujući članstvo u drugim međunarodnim organizacijama, i zahteva udruživanje suvereniteta zarad većeg dobra i stabilnosti.

Želela bih da Vas zamolim da saslušate glas civilnog društva na Kosovu i u Srbiji, da čujete koji su njihovi saveti i stavovi, kako bi oni preneli kooperativnije stavove građana i Kosova i Srbije, koji se, ne iznenađuje, razlikuju od stavova političkih elita, posebno kada je reč o glasovima srpske zajednice na Kosovu.

Želim Vam svaki uspeh na novoj poziciji.

Srdačan pozdrav,

Joanna Hanson
New Perspektiva www.new-perspektiva.com

SHARE