Pokrenuta platforma za izgradnju poverenja na Kosovu

0
45

Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu, prvo svojevrsno središte informacija o inicijativama, dostignućima, prilikama i šampionima za izgradnju poverenja na Kosovu, zvanično je pokrenuta.

Izvršna direktorka nevladine organizacije Nova društvena inicijativa (NSI) koja je pokrenula sajt 18. marta, Jovana Radosavljević, pisala je u otvorenom pismu o značaju ponovne izgradnje poverenja, a imajući u vidu trenutne okolnosti u vezi sa COVID-19:

„Upravo zbog izazova koji pandemija COVID-19 predstavlja, izgradnja poverenja i Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu poprimili su novi značaj. Međusobno poverenje nikada nije bilo od tolikog značaja za kolektivno blagostanje svih nas. Zbog toga, danas, na virtuelan način, pokrećemo Platformu za izgradnju poverenja na Kosovu“, napisala je Radosavljević.

Fizičko distanciranje ne mora značiti izolaciju, rekla je.

„Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu može nam, posredstvom digitalnih tehnologija, olakšati teret pozitivnim pričama o ljudima koji rade zajedno u zajednicama, inspiracijom koju pružaju šampioni koji poverenje grade na nove i inovativne načine, kao i sposobnošću povezivanja i iskazivanja solidarnosti sa drugima u vreme kada su naše uobičajene, svakodnevne rutine i društvene veze otežane.”

Platformu za izgradnju poverenja Kosova osmislili su 2018. godine učesnici Foruma za izgradnju poverenja na Kosovu da bi razmenjivali informacije, promovisali saradnju, izbegli duplikaciju i unapredili sprovođenje preporuka za izgradnju poverenja. Pokrenuta od strane NVO Nova društvena inicijativa, u saradnji sa Fundacion Ciudadania Inteligente i Mint22, i uz podršku UNMIK-a, Platforma služi kao jedinstveni izvor informacija o inicijativama za izgradnju poverenja na Kosovu.

(unmik.unmissions.org, 18/03/2020)

SHARE