Politički pluralizam u odnosima između Kosova i Srbije

Učešće koalicije “Sloboda” ne samo da doprinosi pluralizmu na Kosovu, povećavajući na taj način i legitimnost izbora već poboljšava i percepciju međunarodnog faktora po pitanju razvoja odnosa između Kosova i Srbije.

0
172

U jeku predizborne atmosphere na Kosovu, ovo stanje je uticalo ne samo na političku scenu, nego i na celokupno stanovništvo. ovom atmosferom nisu samo pogođeni kosovski Albanci i njihove partije, nego i ostale zajednice. Na Kosovu poseban uticaj ima srpska zajednica i njene partije. Na ovu situaciju u velikoj meri utiču kako istorijski, tako i sadašnji odnosi između Kosova i Srbije. Ovo važi posebno u ovom periodu u kojem postoje očekivanja od raznih instanci za regulisanje odnosa između država za koje se očekuje da će biti konkretizovani putem dijaloga. Jedan značajan razvoj u ovom periodu je i učešće koalicije “Sloboda”u izborima, koja se uglavnom sastoji od partija “Progresivna demokratska stranka”i “Nova partija”, ali i od grupa i pojedinaca iz redova srpske zajednice. Iako se prisustvo ove koalicije na izborima na Kosovu percipira od strane Srpske liste kao jedan vid konkurencije ili legitimisanje državnosti Kosova, može se smatrati da jedna takva partija ima izgleda da otvori put ka političkom pluralizmu korisnom za državu Kosovo. 

Na početku učešća Koalicije “Sloboda” trebalo je da se podrazumeva sloboda izražavanja, sloboda delovanja i sloboda uopšte za srpsku zajednicu u Republici Kosovo. Ova koalicija, koja na neki način izaziva Srpsku Listu, takođe podrazumeva i veće mogućnosti za raznolikost ideja za srpsku zajednicu na Kosovu. Uključivanje ovih stranaka i pojedinaca u ovu koaliciju pruža dodatnu priliku za veće političko učešće srpske zajednice u Republici Kosovo. Zatim, posmatrano kroz prizmu demokratije, raznolikost ideja koju može pružiti ova koalicija može biti veoma pozitivna što se tiče jednog važnog elementa demokratije: elementa političkog pluralizma. Ovaj pluralizam obuhvata ne samo prisustvo ideja unutar srpske zajednice, nego i prisustvo više partija i, u isto vreme, gledišta i unutar partijskog spektra u Republici Kosovo služeći stepenu demokratije. 

Učešće koalicije “Sloboda”ne samo da doprinosi pluralizmu na Kosovu, povećavajući na taj način i legitimnost izbora već poboljšava i percepciju međunarodnog faktora po pitanju razvoja odnosa između Kosova i Srbije. U okolnostima u kojim gotovo da postoji jedan međunarodni konsensus o potrebi normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, takvo predstavljanje Srba na Kosovu može se smatrati vrlo pozitivnim korakom u naporima za normalizaciji odnosa između država. Izlazak takve koalicije na izbore predstavlja jošjedno priznanje legitimnosti izbora od strane srpske zajednice, izbora koje organizuje država Kosovo, kao i napor za dalju integraciju u vladajuće strukture države Kosovo. Iako odgovor srpske države na ovu situaciju igra određenu ulogu, ova koalicija na kosovskim izborima može (i treba) da ima pozitivan uticaj na intenziviranje napora za napredak procesa dijaloga.

Naposletku, dok su odnosi između Kosova i Srbije i dalje napeti, napori za pozitivne korake su uvek dobrodošli. Takvim pozitivnim korakom može se smatrati učešće Koalicije “Sloboda” u nacionalnim izborima na Kosovu. Može se reći da ova koalicija doprinosi političkom pluralizmu i poboljšava spoljnu percepciju odnosa između Kosova i Srbije. Iako takvi koraci takođe moraju, na neki način, imati odobrenje srpske države, oni su dokaz da bar neki elementi srpskog rukovodstva nekako priznaju legitimitet nezavisnosti države Kosovo i spremni su da sarađuju u tom procesu na konstruktivan način.

SHARE