Prebrojavanje

Ne treba zaboraviti da su u poslednjih nekoliko godina migracije stanovništva sa naših prostora učinile to da se demografska slika pojedinih delova Kosova drastično izmeni, ali i to da su unutrašnje migracije stanovništva iz sela u gradove takodje sa sobom donele odredjene posledice pa se samim time o broju stanovnika u nekim delovima Kosova ne može govoriti sa velikom tačnošću jer je to proces koji se konstantno menja. Posle svega rečenog, postavlja se pitanje da li je uopšte moguće govoriti precizno o broju stanovnika, bilo koje nacije, na Kosovu.

0
363

U poslednih nekoliko meseci često u vestima čujemo kako u nekim srpskim sredinama na Kosovu ima sve manje Srba I da je to trend koji nije moguće promeniti. Ali i to da se, sa druge strane, često puta preuveličava broj stanovnika. Koliko je ovakav trend štetan vremenom će se samo pokazati, ali u ovom trenutku kada je često broj stanovnika argument to može biti pogubno.

Sve ove godine skoro svi na Kosovu izbegavaju da se bez pristrasnosti i nezavisno pozabave realnim brojem stanovnika na Kosovu. Iako je svojevremeno radjen popis i registracija stanovništva, uvek su se te informacije i podaci krili i stavljali van domašaja javnosti na pravi i adekvatan način. Da li se tu radi o nestručnosti, neprofesionalizmu, ili možda o nečem mnogo većem, ostaje nam da nagadjamo. Ali činjenica je da broj stanovnika ponekad ume da sa sobom nosi i realne osnove za dalji razvoj odredjene sredine. Ovo ne govorimo bez osnova, jer je upravo broj stanovnika jedne opštine jedan od osnova po kojem se odredjuje godišnji budžet opštine, pa samim time i predpostavke za razvoj u tekućoj godini.

Ali sve ovo ne govorimo zbog formiranja budžeta neke opštine, već iz jednog sasvim drugog razloga. Taj razlog je izjava predsednika Srbije u vezi broja Srba u pojedinim mestima na Kosovu. Da li je po sredi nepoznavanje činjenica, ili metod da se javnost pripremi za eventualno loše rešenje po Srbe, to još ne znamo, ali činjenica je da izneseni podaci baš i nisu tačni.

S druge strane, vlasti u Prištini tvrde da na Kosovu živi oko 1 700 000 stanovnika, medjutim mnogo je onih koji u taj podatak sumnjaju jer je dosta činjenica koje govore u prilog tome da je taj broj mnogo manji. Tako, na primer, na poslednjim izborima je u gradu Prištini na izbore izašlo oko 90 000 gradjana, što prema tvrdnjama Centralne izborne komisije (CIK) iznosi oko 40%, a da pritom tačan broj stanovnika Prištine nije poznat i pretpostavke se kreću i do 500 000, što je malo verovatno, ali svakako sve ovo odražava nestručnost ili jednostavno pokazuje da se brojem stanovnika manipuliše u velikoj meri. Imajući sve ovo u vidu, javlja se potreba za adekvatnim pristupom ovom problemu jer evidentno je da se od broja stanovnika u jednoj regiji ili gradu polazi kada se formiraju ciljevi za budućnost kao i politička osnova daljeg delovanja.

Ne treba zaboraviti da su u poslednjih nekoliko godina migracije stanovništva sa naših prostora učinile to da se demografska slika pojedinih delova Kosova drastično izmeni, ali i to da su unutrašnje migracije stanovništva iz sela u gradove takodje sa sobom donele odredjene posledice pa se samim time o broju stanovnika u nekim delovima Kosova ne može govoriti sa velikom tačnošću jer je to proces koji se konstantno menja. Posle svega rečenog, postavlja se pitanje da li je uopšte moguće govoriti precizno o broju stanovnika, bilo koje nacije, na Kosovu. Iskreno mislim da nije moguće jer se stiče utisak kako čak i centralne vlasti u Prištini pokušavaju da izbegnu ovo pitanje jer može biti pokazatelj uspešnosti njihove politike na lokalnom nivou. Ponekad se čini da je pitanje stanovništva manje bitno od nekih drugih pitanja ali sve se na kraju svede na običnog čoveka koji kao pojedinac ipak čini to stanovništvo. Možda je sada za to kasno ali mislim da je pre bilo kakvih pregovora trebalo da se prebrojimo i vidimo gde je ko i koliko nas je uopšte.

SHARE