Pristup Amerikanaca dijalogu Kosovo-Srbija 

Od rata na Kosovu, taktika Amerikanaca da pomognu Kosovu se možda promenila, ali njihov glavni strateški cilj ostaje veoma čvrst. SAD žele stabilno i održivo Kosovo. Nezavisno i suvereno Kosovo je integralni deo geopolitičkog recepta za mir i sigurnost u celom regionu. Međutim, kako se može sažeti poslednji talas američkog mešanja u pitanja Kosova?

0
413

Uloga Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u pitanjima vezanim za Kosovo i njegove strateške interese ostaje veoma snažna. SAD su pomogle Kosovo tokom celog njegovog puta: tokom oslobađanja od Srbije, za proglašenje nezavisnosti i unutrašnje i spoljno državno konsolidovanje. Dok je Obama bio na čelu SAD-a, američko uključivanje nije bilo visokog intenziteta.

Ipak, SAD su se ponovo snažno vratile na kosovska pitanja. Čini se da one ponovo počinju da daju primat pronalaženju jednog održivog rešenja za spor Kosovo-Srbija. SAD uočavaju jedan vakuum koji je stvoren brzinom puža kojom je EU napredovala evo već gotovo jednu deceniju. Pod vođstvom Donalda Trump-a, SAD sada ulažu napore da obezbede jedan konačan i sveobuhvatan sporazum za Kosovo i Srbiju.   

Od rata na Kosovu, taktika Amerikanaca da pomognu Kosovu se možda promenila, ali njihov glavni strateški cilj ostaje veoma čvrst. SAD žele stabilno i održivo Kosovo. Nezavisno i suvereno Kosovo je integralni deo geopolitičkog recepta za mir i sigurnost u celom regionu. Međutim, kako se može sažeti poslednji talas američkog mešanja u pitanja Kosova? Najnoviji pristup Amerike se može razložiti u tri tačke.

Prva tačka je poseta Roberta Palmera Kosovu pre nekoliko meseci. Tokom sastanaka koje je on imao sa kosovskim političarima, Palmer je bio odrečan rekavši da dijalog treba vrlo brzo da počne. On je rekao da je jedan sporazum koji rešava problem Kosovo-Srbija moguć, ali je dodao da Kosovo treba da ubedi Srbiju. Proces ubeđivanja obuhvata dva koraka. Prvi je da se sedne na sto sa Srbijom. Drugi i poslednji korak je sačinjavanje jedne ponude koja balansira interese obe strane. Potpune pobede su nemoguće u ovoj situaciji.

Druga tačka američke aktivnosti je pismo predsednika Trump-a predsedniku Thaçi-ju. Iz pisma predsednika Trump-a i razvoja događaja u Briselu mogu se izvući četiri velika zaključka:

SAD traže brzo rešenje (a ne kašnjenja);

SAD traže jedno rešenje koje će uravnotežiti interese Kosova i Srbije (ne rešenje potpune pobede koje će zadovoljiti samo jednu stranu);

Dijalog se premešta sa EU na SAD (Rusija bi se postepeno ukljućila kasnije);

U pismu se ne pominje ni teritorijalni integritet Srbije, niti teritorijalni integritet Kosova. Ovo pokazuje fleksibilnost SAD-a u ovim pregovorima. Po prvi put SAD su spremne da radikalno promene format dijaloga. 

Treća tačka je saopštenje Američke ambasade u Prištini u vezi sa taksom i koracima koje treba preduzeti za početak dijaloga. U ovom saopštenju, SAD ponovo potvrđuju stavove koji su predstavljeni u pismu koje je predsednik Trump poslao predsedniku Thaçi-ju 14. decembra.

U saopštenju se traži političko jedinstvo i neposredno uključenje u poslednjim pripremama za dijalog sa Srbijom. Saopštenje obraća pažnju i na mišljenja raznih komentatora po javnim medijima koji kažu da se “Kosovo ne bi suočilo sa posledicama ako ne usklađuje radnje sa SAD-om. Ovo je jedan od retkih slučajeva gde se SAD obraćaju i elementima civilnog društva i ističu značaj koji mediji i stvaraoci javnog mnenja imaju u političkim procesima. 

U svojoj izjavi, Američka ambasada je bila jasna u vezi sa prenošenjem poruke i navela je da će se Kosovo suočiti sa posledicama ako ne suspenduje taksu na srpske proizvode i ako napusti napore za normalizaciju odnosa sa Srbijom. Ova poruka, pomešana sa nijansama pretnje, znači da će, u slučaju da kosovsko vođstvo bude razlog neuspeha dijaloga, Kosovo morati da plati ceh.

SAD traže reaktualizaciju povoljnog momentuma za pronalaženje jednog dugoročnog rešenja između Kosova i Srbije. U saopštenju se pominje i značaj postizanja  unutrašnjeg političkog jedinstva. SAD traže uklanjanje takse. One traže brzi početak dijaloga, bez kašnjenja. One preporučuju unutrašnje političko jedinstvo i konsenzus za ova dva koraka.

SAD ne traže jedinstvo u vezi sa taksom, nego konsenzus institucija za njeno uklanjanje. Ne traži se političko jedinstvo za blokiranje dijaloga, nego, naprotiv, za njegovo započinjanje. SAD su, u svom poslednjem pismu, na implicitan način podsetile da je uspeh u Rambujeu i Beču bio moguć i zbog političkog jedinstva na Kosovu. Nedostatak unutrašnje koherencije slabi poziciju Kosova vani. SAD su mišljenja da unutrašnje protivrečnosti smanjuju Kosovu produktivnost spolja. SAD najavljuju da će Kosovo osetiti posledice, ako ne uspe da pomiri duboke antagonizme koji su se poslednjih godina razvili, posebno od vremena blokade koja je stvorena od strane PDK-a i VLAN-a.

Konsenzus je postao teško ostvariv, zbog monopolizacije procesa dijaloga od strane predsednika  Thaçi-ja i zbog populizma nekoliko političkih partija na Kosovu. Pismo predsednika Thaçi-ja predsedniku Trump-u, u kojem izražava svoju spremnost da sarađuje sa Amerikancima, nije dovoljno. Potrebno je veće angažovanje sa njegove strane da bi dozvolio uključivanje ostalih, koji se osećaju otuđenim od procesa. 

Poslednja pozicija Amerike u odnosu na Kosovo se može sažeti na ovaj način: institucije i političke partije da napuste krute pozicije i da stvaraju mostove komunikacije, što će pripremiti Kosovo za finalnu fazu dijaloga sa Srbijom.  Nakon toga, ovo ujedinjavanje treba da rezultira uklanjanjem takse i uključivanjem u pregovore za pronalaženje jednog konačnog i sveobuhvatnog sporazuma koji bi normalizovao odnose sa Srbijom. U sadašnjem kontekstu, ovo je jedino validno čitanje američkog pristupa u odnosu sa Kosovom. 

SHARE