Rok za razmišljanje

Umesto što se postavljaju rokovi za završetak, bilo bi poželjnije da ta ista EU, postavi jasne rokove do kada treba primeniti ono što je već dogovoreno i potpisano. Kada bismo svi zajedno videli rezultate dosadašnjih pregovora, svima nama bi bilo lakše da sami sebi postavimo jasne i odredjenije rokove do kada svaki segment pregovora treba da dobije svoj epilog i na terenu.

0
593

Već duže vreme svi zajedno pratimo i komentarišemo proces pregovora o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije pa smo samim time upoznati sa većinom onoga što je postignuto ali i sa onim što je potpisano a nije primenjeno na terenu. Medjutim tek u poslednjih godinu dana se sve češće u medijima pominju odredjeni rokovi do kojih treba potpisati pravno obavezajući akt izmedju dve strane u pregovorima. Naravno da je to poželjno ali se postavlja pitanje kako se do tih rokova, tj do tih datuma uopšte dolazi. Da li je to provizorno tumačenje toka pregovora i postignuća u tom procesu, ili je to samo svojevrsna procena do kog datuma se predvidja da će pregovori doći do kraja, ostaje da vidimo.

Sva kompleksnost celog problema kosovskog pitanja sama po sebi ostavlja prostor da se od institucija EU, koje su na sebe preuzele obavezu da posreduju u pregovorima, jasno zatraži da se rokovi za ovako teško pitanje ne postavljaju jer ostavljaju malo prostora da se svim aspektima problema posveti odgovarajuće vreme. Bez obzira na sve to, pomenute institucije i dalje insistiraju da se pregovori završe do polovine iduće godine iako su očigledno svesni da je to u praksi nemoguće. Stavovi strana u pregovorima su sve udaljeniji po pitanju ponudjenih rešenja pa je sasvim sigurno da i taj rok neće biti ispoštovan. Uostalom, pregovori traju već duži niz godina a da se u realnosti malo toga promenilo, a najviše krivicom posrednika koji očigledno ne pušta dve strane da se o ključnim stvarima dogovore nezavisno od bilo koga. Svakako, ne treba ovaj stav tumačiti da su odredjene ponude jedne ili druge strane prihvaćene od obe strane, ali primetno je da postoji jaka volja i rešenost da se do dogovora ipak dodje.

Takodje, konstatno postavljanje rokova za završetak pregovora može biti tumačeno i kao postavljanje roka do kog će velike sile biti spremne da tolerišu političke igre i jedne i druge strane, a da će nakon isteka tog roka velike sile preuzeti na sebe obavezu da donesu rešenje kosovkog problema tako što će i jednu i drugu stranu politički usloviti da se nametnuti dogovor potpiše i primeni. Naravno, ovo je moj lični stav, ali što više vreme protiče, opravdanost ovakvog stava postaje sve veća. Svesni smo da takav pristup i princip rešavanja problema kao što je ovaj nije nigde u svetu dalo valjane rezultate, ali kao da neko zlonameran želi da na ovim našim prostorima ostavi mali delić nerešenog da bi u nekom kasnijem periodu to bilo opravdanje za dužu prisutnost istih na našem prostoru. Većina onih koji, makar i na posredan način, kao što to mi činimo, prate razvoj pregovora vide, i svesni su, da stav EU nije nimalo konstruktivan, ali se kao po nekom nepisanom pravilu ustručavaju da to javno kažu. Uostalom, svi oni koji iz daleka postavljaju rokove sigurno ne planiraju da žive na Kosovu pa im samim time loše ili dobro rešenje nimalo ne igra ulogu nečeg jako bitnog.  Pre svega, rok za završetak pregovora treba da postave upravo strane u pregovorima jer su one jedine koje legitimno mogu da procenjuju koliko je vremena potrebno pregovarati da bi se do nekog rešenja došlo. Ali svesni smo takodje da se i u sam proces pregovora krenulo tudjom voljom pa će se tako i sve drugo odvijati upravo onako kako to žele oni koji su nam proces pregovora nametnuli. Ovakav stav ne treba shvatiti kao negativan prema procesu pregovora, ali kad smo već krenuli u taj proces, a pritom svesni koju težinu ovaj proces nosi sa samim sobom, rokove za završetak pregovora treba da dogovore upravo one strane koje će imati koristi ili štete od pomenutog procesa. Umesto što se postavljaju rokovi za završetak, bilo bi poželjnije da ta ista EU, postavi jasne rokove do kada treba primeniti ono što je već dogovoreno i potpisano. Kada bismo svi zajedno videli rezultate dosadašnjih pregovora, svima nama bi bilo lakše da sami sebi postavimo jasne i odredjenije rokove do kada svaki segment pregovora treba da dobije svoj epilog i na terenu. Ali da to nije tako u stvarnosti mi obični gradjani vidimo najbolje.

SHARE