Snovi “đavola” izlaze na videlo

Sve dok postoji otvoreno protivljenje državi koju su i Srbi sa Kosova priznali i sve dok se koristi naziv “centralna Srbija”, podrazumevajući time da je Kosovo njen deo, ja mislim da ćemo uzalud trošiti reči oko našeg konačnog cilja, a to je stvaranje jednog društva gde bi i Albanci i Srbi mogli da diskutuju o zajedničkim problemima, a ne da pokušavaju da se bore jedni protiv drugih.

0
514

Odgovor kolege, Milenka Todorovića, koji je pokušao da mi se usprotivi u vezi sa taksom i stvarnim razlogom za njeno uvođenje, u jednom tekstu pod naslovomRaspršene iluzije”, prikazuje neke snove koji se na Kosovu jednoglasno smatraju đavoljim snovima.   

Pominjanje naziva “centralna Srbija”, protivljenje zvaničnom imenu“Republika Kosovo”, kao i argumentacija koja negativno prikazuje sva dostignućameđunarodne zajednice u albansko-srpskim odnosima, navodi me da se zapitam da li ovaj tekst ima mesto na New Perspektivi, znajući cilj ovog projekta.

Bilo kako bilo, ja ću dati nekoliko odgovora koje navodim više zbog čitalaca, nego zbog Milenka, koji moje tekstove čita kako bi mi se protivio, a ne da bi me shvatio, pošto moji argumenti dolaze u suprotnost sa njegovim snovima. 

Kao prvo, osvrnuću se na famozni voz kojem nije bilo dozvoljeno da uđe na Kosovo. Milenku je, čini se, žao da prizna da voz iz Srbije za Kosovo nije imao nikakav civilni karakter, tako da on odlučuje da ga nazove“putničkim vozom”. Na njemu je bilo političkih natpisa koji su ugrožavali Republiku Kosovo, štaviše, bilo je i crteža koji su ugrožavali i istoriju ove države, čak i istoriju Srba sa ovih prostora; što čini da ovaj voz izgleda nenormalno. Ali, i da je bilo dozvoljeno da taj voz uđe na Kosovo, to ne bi rešilo pitanje železničkog transporta Kosova, pošto Srbija nastavlja da funkcionisanje ove vrste transportačini nemogućim. Ili, možda, ni za Milenka, isto kao ni za srpske političare, nije važno funkcionisanje Kosova?

Kao drugo, želim Milenku da stavim do znanja da ima nelogičnosti u mišljenju koje on ima naspram stava SAD-a i ostalih zapadnih zemalja u vezi sa odlukom o taksi. On stav SAD-a i ostalih država u vezi sa taksom predstavlja kao obavezujuću činjenicu, međutim, on ne shvata da, ako stavovi ovih zemalja nose pečat istinitosti, onda ispada i da treba da se  prihvate njihovi dugogodišnji zahtevi za Srbiju za priznavanje države Kosovo. Iz  ovog proizilazi da Milenko citira zapadne države kada mu to odgovara, međutim, ne i kada je to u suprotnosti sa njegovim snovima. Žao mi je da kažem to, ali, bogu hvala, ranije je rečeno da “čak i đavo citira Bibliju ako je to u njegovom interesu”.

Kao treće, moram da kažem da Milenkova rečenica, “Siguran sam da bi Kosovo moglo da izvozi robu u centralnu Srbiju, samo bez obeležja koje Srbija ne priznaje, oznake „Republika Kosovo”, zvuči više kao nešto što je izašlo iz usta Ivice Dačića, a ne iz usta jednog mladog čoveka koji bi trebalo da ima uticaj na integrisanje Srba u kosovskoj državi. Kazati da odnos između Kosova i Srbije treba da bude toliko nejednak odražava ili nedostatak znanja ili preterane tendencije. 

A, upravo odbijanje priznavanja države Kosovo do ovolike mere dozvoljava mi da kao četvrtu i poslednju tačku ove polemike predstavim svoje nezadovoljstvo Milenkom, ali i samomNew Perspektivom koja dozvoljava stavove koji miniraju sav rad koji je urađen za stvaranje jedne bolje atmosfere debate koja bi uticala na integrisanje Srba u kosovsko društvo.   

Sve dok postoji otvoreno protivljenje državi koju su i Srbi sa Kosova priznali i sve dok se koristi naziv“centralna Srbija”, podrazumevajući time da je Kosovo njen deo, ja mislim da ćemo uzalud trošiti reči oko našeg konačnog cilja, a to je stvaranje jednog društva gde bi i Albanci i Srbi mogli da diskutuju o zajedničkim problemima, a ne da pokušavaju da se bore jedni protiv drugih. 

Naš jedini san treba da bude suživot, a, u međuvremenu, čini se da je Milenkov san “Velika Srbija”.

Beleška: New Perspektiva je platforma za različita gledišta i različite glasove, jer verujemo da je to značajan doprinos boljem razumevanju i debati među zajednicama na Kosovu. Mi intervenišemo samo u slučajevima kada naši saradnici prekrše kodeks ponašanja.

SHARE