Taksa ne bi trebalo da ošteti napredak u odnosima Kosovo-Srbija

Čini se da činjenica da Srbija ima znatan pozitivan trgovinski bilans u odnosu na Kosovo donekle obrazlaže potrebu države Kosovo da preduzme mere da bi povećala dobitke. Iako je Srbija relativno pretrpela gubitak u odnosu na Kosovo, ona još uvek treba da pokuša da očuva status jednog veoma važnog izvoznika za Kosovo, iako bi to možda značilo dijalog o eventualnoj promeni takse. Dakle, u ovom kontekstu, država Srbija ne bi trebalo da žrtvuje ovaj status zarad gubitaka koji su relativno minorni u odnosu na dobitke koje ima od ekonomske saradnje sa državom Kosovo.

0
490

Poslednja aktuelnost u odnosima Kosovo– Srbija je uvođenje takse od 100% na srpske proizvode od strane Vlade Kosova. Iako je ova taksa propraćena velikom pažnjom u javnom mnjenju i suočila se sa najrazličitijim mišljenjima, smatram da ona ne treba da bude uzrok za narušavanje odnosa između Kosova i Srbije. Srbija i Kosovo se suočavaju sa svakakvim izazovima koji prate njihove dnevne politike i treba da budu pažljive u vezi sa svojim dugoročnim interesima. U ovom kontekstu, iako je ovo jedna odluka o kojoj se dosta može raspravljati, ona ne treba da utiče na dosadašnji napredak ovih dveju država. 

Kao prvo, s tačke gledišta realne politike, države uživaju potpuni suverenitet nad njihovom teritorijom. Isto tako, bez obzira na to što postoje kao entiteti u međunarodnim odnosima, one imaju svoje lične interese koji se nadovezuju na poboljšanje unutrašnje situacije. U slučaju Kosova, poznata je i donekle legitimna praksa da jedna država uvede određene takse drugim državama smatrajući da će to uticati na povećanje prihoda u toj državi –

poboljšavajući tako ekonomsku situaciju u toj zemlji. Mi smo u poslednje vreme videli kako je najsnažnija država na svetu, SAD, često delovala sa takvim protekcionističkim politikama. Štaviše, čini se da činjenica da Srbija ima znatan pozitivan trgovinski bilans u odnosu na Kosovodonekle obrazlaže potrebu države Kosovo da preduzme mere da bi povećala dobitke. Iako je Srbija relativno pretrpela gubitak u odnosu na Kosovo, ona jošuvek treba da pokuša da očuva status jednog veoma važnog izvoznika za Kosovo, iako bi to možda značilo dijalog o eventualnoj promeni takse. Dakle, u ovom kontekstu, država Srbija ne bi trebalo da žrtvuje ovaj status zarad gubitaka koji su relativno minorni u odnosu na dobitke koje ima od ekonomske saradnje sa državom Kosovo. 

Jedan razlog koji bi trebalo uzeti u obzir za nenarušavanje odnosa između Kosova i Srbije je činjenica da obe države imaju još

mnogo zajedničkih ciljeva. Dakle, ciljevi Kosova i Srbije imaju mnoge zajedničke tačke koje imaju jednu veoma neposrednu potrebu za realizacijom. Realizacija mnogih od ovih tačaka ima direktan uticaj na unutrašnji socioekonomski razvoj obeju država i, kao posledica toga, uticaj na ispunjavanje prioritetnih kriterijuma za glavni zajednički cilj Kosova i Srbije: integrisanje u evroatlantske strukture. Dakle, ne želeći da minimiziramo značaj pitanja uvođenja takse, budućnost obe zemlje ne bi trebalo kompromitovati zbog takve vrste nesporazuma. 

Još

jedan argument vezan za nenarušavanje odnosa između Kosova i Srbije je taj da se ova vrsta takse može smatrati kao nešto što je privremeno. Privremeno u smislu da vlade uvek imaju tendenciju da se menjaju i da na taj način menjaju i razne odluke koje se donose. U ovom kontekstu, pored toga što je veoma teško da se zaustavi ekonomska razmena između država, treba uzeti u obzir da ova razmena može evoluirati i da države nastave da očuvaju ritam saradnje. Štaviše, s obzirom da su susedne države, od Kosova i Srbije se očekuje da svakako održe jedan blizak odnos.

Kosovo i Srbija, kao dve zemlje geografski i istorijski bliske, imaju jedan odnos koji je nesumnjivo blizak. Uprkos tome, problemi u odnosima između dve zemlje su postojali i još uvek postoje. Uvođenje takse na srpske proizvode je najnoviji razdor između ove dve države. Imajući u vidu blizak odnos između ove dve zemlje, Kosovo i Srbija ne bi trebalo da kompromituju njihovu budućnost zbog jednog takvog pitanja. Obe zemlje imaju potrebe da nastave saradnju sa idejom da dobici od saradnje budu od mnogo veće vrednosti za njihovu budućnost. 

SHARE