Za razumevanje među zajednicama uz praktičan rad

Petnaest mladih Albanaca i Srba provode letnje mesece na praksi u NVO-ima koje sprovode aktivnosti sa pripadnicima različitih etničkih grupa kako bi, direktnim kontaktima jedni sa drugima razvijali razumevanje i doprineli razumevanju među zajednicama.

0
153

Mladi Albanci i Srbi uključeni su u tromesečni program kako bi kroz praktičan rad imali priliku za razvoj i dali doprinos razumevanju među zajednicama.

„Program stipendija za mir“, Inicijative mladih za ljudska prava na Kosovu, angažovao je petnaest studenata iz ove dve zajednice na praktičnom radu u nevladinim organizacijama čija je oblast delovanja rad sa različitim etničkim grupama na Kosovu.

 Dosadašnje iskustvo je pokazalo da komunikacija među pripadnicima različitih etničkih grupa je retko kada direktna. Politika se u to vrlo često umeša pokušavajući da posreduje u tim odnosima. S druge strane, i inicijative koje proizilaze iz civilnog društva retko izlaze iz okvira njihovog formalnog toka.

Dva studenta korisnika pomenute stipendije su Doruntina Mehmeti i Dragan Sentić. Doruntina je angažovana u nevladinoj organizaciji „New Social Initiative“ sa sedištem u Severnoj Mitrovici, 
koja radi na pružanju mogućnosti i raznim projektima koji imaju za cilj sveobuhvatno uključivanje građana severnih opština Kosova, da bi se stvorile mogućnosti i povećala saradnja među zajednicama, sa posebnim fokusom na odnose između srpske i albanske zajednice. Kao student pravnog fakulteta, angažovanje u ovoj praksi ona smatra veoma korisnim, kako sa ličnog tako i sa profesionalnog aspekta.

“Smatram da će moj angažman u ovoj praksi obogatiti moje profesionalno iskustvo i pomoći će mi da razvijem aspekt pristupa, posebno srpskoj zajednici, ali i drugim zajednicama koje žive na Kosovu; isto tako smatram da će mi to pomoći da shvatim kako da dam svoj društveni doprinos kako bismo postigli dinamičan razvoj zajednica, razvijajući u početku mehanizme tranzicione pravde i suočavanja sa prošlošću,“ kaže Doruntina. 

Prilagođavanje sa novim kolegama nije bilo nimalo teško za nju, iako je u početku bilo malo ustručavanja.

 “Nekoliko dana pre nego što sam počela sa praksom, razmisllila sam dobro o pitanju da li ću moći da se prilagodim tom kolegijalnom odnosu sa osobama iz srpske zajednice, ali i u prvom danu prakse nisam imala nikakvih poteškoća; okruženje u kancelariji organizacije je veoma prijatno i kolege, kako Srbi tako  i Albanci (budući da u NSI rade 3 osobe iz albanske zajednice), su veoma spremne da mi pomognu u bilo kakvim izazovima na koje mogu naići na poslu,“ kaže Doruntina.

Dragan Sentić je još jedan mladić koji je od ove stipendije imao koristi u vidu angažovanja na praktičan rad u organizaciji YIHR, organizaciji čija je misija promovisanje univerzalnih ljudskih prava. 

Dragan je student treće godine Više ekonomske škole u ​​Leposaviću. On je bio veoma srećan zbog svoje aplikacije u ovom programu. Od svega što mu stažiranje u YIHR nudi, on bira da pomene mogućnost da se više druži sa ljudima iz različitih zajednica.  

“Ova praksa je veoma važna za mene. Pomaže mi da steknem nove prijatelje i upoznam nove ljude.“ 

Dragan kaže da se oseća dobro na poslu i sa osobljem iz organizacije, koje smatra veoma društvenim i dodaje: „Ne smatram problemom raditi u okruženju u kome su Albanci.“

Oba ova studenta smatraju da su odnosi između Kosova i Srbije veoma složeni. 

Za Dragana, „odnosi između Kosova i Srbije su jedno veoma ozbiljno pitanje“. Dok Doruntina smatra da se “suočavanje sa prošlošću nažalost gleda iz dve različite perspektive i postoje različite priče i stavovi od strane obe zajednice, a što se smatra jednim velikim problemom za postizanje pomirenja i mira u post-konfliktnom periodu. Nedostatak izvinjenja od strane države Srbije za zločine i masakre počinjene na Kosovu, različite perspektive i nedostatak osetljivosti za priče jedni drugih sa obe strane takođe je još jedan problem i izazov u ​​procesu pomirenja.“

Međuetnička saradnja između srpske i albanske omladine doprinela bi održivom razvoju samih zajednica. Očekuje se da će vrlo važan element ove prakse biti rezultat koji će na kraju izaći na videlo. Studenti koji su angažovani napisaće na kraju prakse istraživački projekat koji bi takođe trebao da se pozabavi pitanjem suočavanja sa prošlošću. Program stipendiranja mira trajaće do oktobra meseca i svi studenti su plaćeni za svoj praktični rad.  

This article is made possible by the support of YIHR KS as the implementing partner of the United States Agency for International Development (USAID). The content of this article is the sole responsibility of New Perspektiva and does not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development – USAID, the US Government, or the Youth Initiative for Human Rights Kosovo (YIHR KS).

SHARE