“Historia, e mësuar si duhet, mund t’i ndihmojë njerëzit të bëhen kritikë e njerëzorë, po ashtu sikur që, e mësuar gabimisht, mund t’i bëjë jotolerantë dhe fanatikë.”

Christopher Hill, Sugjerime mbi të mësuarit e historisë, Paris, UNESCO, 1953.

Në media

Te tjeret

Np cartoon